Startsida2018-09-10T11:16:29+00:00

Ett nytt sätt att mäta och driva engagemang

&frankly är en molnbaserad tjänst som på ett innovativt sätt gör det möjligt att kontinuerligt ta pulsen på verksamheten och trigga organisationen i rätt riktning.

Boka demo!

Mät & driv engagemang

&frankly är en molnbaserad tjänst som på ett innovativt sätt gör det möjligt att kontinuerligt ta pulsen på verksamheten och trigga organisationen i rätt riktning.

Boka demo!

Sätt engagemang på den dagliga agendan och bli mer proaktiv

 • Världen förändras i snabb takt, och det gäller att ständigt hålla sig uppdaterad om hur organisationen mår. You snooze you lose.
 • Bli mer agil och agera direkt på förändrade förutsättningar, med stöd av löpande rapportering i realtid.
 • Med en kontinuerlig tracking kan ni korrelera resultaten med affärsnära KPIer, och se hur ökat engagemang påverkar produktivitet, kundnöjdhet, sjuktal, etc.

Sätt engagemang på den dagliga agendan och bli mer proaktiv

 • Världen förändras i snabb takt, och det gäller att ständigt hålla sig uppdaterad om hur organisationen mår. You snooze you lose.
 • Bli mer agil och agera direkt på förändrade förutsättningar, med stöd av löpande rapportering i realtid.
 • Med en kontinuerlig tracking kan ni korrelera resultaten med affärsnära KPIer, och se hur ökat engagemang påverkar produktivitet, kundnöjdhet, sjuktal, etc.

Läs mer om “AFS” och arbetsmiljöfrågor

Använd &frankly för
systematiskt arbetsmiljöarbete

Hur du använder &frankly för systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Ge mer ägarskap till medarbetarna och teamet

 • Engagemang ligger inte bara på HR’s bord. Låt cheferna ställa egna frågor till sitt team och agera på resultatet.
 • Uppmuntra reflektion och självledarskap genom att ge individer direkt tillgång till sitt eget resultat
 • Bolag, ledare och människor är unika. Anpassa upplägget efter era specifika utmaningar.

Trigga organisationen att nå uppsatta mål

 • Genom kontinuitet kan ledare och medarbetare arbeta med små förbättringar löpande,
 • Gå från diagnos till handling, och arbeta strategiskt med verktyget för att driva förändring
 • Använd frågor för att trigga ett önskat beteende i linje med er vision, gemensamma kultur, affärsmål etc.

Ge mer ägarskap till medarbetarna och teamet

 • Engagemang ligger inte bara på HR’s bord. Låt cheferna ställa egna frågor till sitt team och agera på resultatet.
 • Uppmuntra reflektion och självledarskap genom att ge individer direkt tillgång till sitt eget resultat.
 • Bolag, ledare och människor är unika. Anpassa upplägget efter era specifika utmaningar.

Trigga organisationen att nå uppsatta mål

 • Genom kontinuitet kan ledare och medarbetare arbeta med små förbättringar löpande,
 • Gå från diagnos till handling, och arbeta strategiskt med verktyget för att driva förändring
 • Använd frågor för att trigga ett önskat beteende i linje med er vision, gemensamma kultur, affärsmål etc.