Vi håller din data säker!

Vi tar ansvar för datahantering, säkerhet och våra användares integritet

Vi arbetar i linje med GDPR

Vi har rollen som personuppgiftsbiträde för dig som kund och personuppgiftsansvarig. Vi säkerställer att insamling och behandling av information sker i enlighet med din instruktion och relevant EU-lagstiftning såsom GDPR.

Våra användares integritet är viktig

Vi håller den personliga integriteten högt. Alla svar i &frankly är anonyma för företaget och dess chefer och varje individ har rätt att komma åt sitt eget data. Vi stödjer individens rättigheter enligt GDPR. 

Vi följer globala standarder

Vi arbetar enligt en informationssäkerhetsmodell baserad på ISO27001 och “best-practise” enligt OWASP, NIST och andra institut. Vi har CISSP-certifierad personal och goda kunskaper i att utveckla säker kod.

All data är krypterad

All data överförs och lagras alltid krypterat. Allt data lagras hos Amazon Web Services i EU/ESS och skyddas med bl.a brandväggar/IDS/IDP med en strikt behörighetskontroll och spårbarhet. Vi har byggt vår plattform för hög tillgänglighet.

99,9% upptid

Vi lägger stor stolthet vid att leverera en tjänst som alltid är tillgänglig och svarar snabbt för våra användare, och erbjuder SLA:er för kunder som önskar det. Vi tror dessutom på transparens och du kan alltid följa vår historiska upptid samt vilka uppdateringar och större underhåll vi gör på &frankly här.