On Demand

Så förändrade pandemin
engagemanget

◽️ Analys
◽️ Kritiska områden
◽️ Åtgärder inför Q3

Med Niklas Delmar & Lilian Ekelin

Coronapandemin förändrade förutsättningarna för arbetslivet över en natt. Men vad hände med engagemanget? Vilka spår har covid-19 satt i hur vi upplever att det är att gå till jobbet? 

I det här webinaret analyserar Niklas Delmar och Lilian Ekelin engagemangsdatan från pandeminåret 2020 och tittar även på trender och förändringar under Q1 2021.

Till grund för analysen ligger &franklys rapport Employee Engagement 2021 som du kan ladda ner här.

employee engagement 2021 some

I det här webinaret får du veta:

  • Hur de viktigaste beståndsdelarna i engagemanget har förändrats.
  • Hur du som chef/ledare och verksam inom HR kan förbereda dig inför post-covid.
  • Konkreta tips från företag och organisationer som jobbar aktivt med engagemanget.

Gäst i det här webinaret är Niklas Delmar, engagemangsexpert och verksam i HejEngagemang! Webinaret leds av Lilian Ekelin, HR- och ledarskapsspecialist på &frankly.

Tid och datum:
Den 3 juni kl 10:00

Presentationen pågår i 30 minuter och följs av en frågestund på 15 minuter. Har du inte möjlighet att delta på det angivna datumet? Anmäl dig ändå så får du en länk med inspelningen i efterhand. 


Om &frankly
Med &frankly kan du mäta, förstå och i realtid agera på feedbackdata från medarbetarna.

HubSpot Video

 

Anmäl dig här – se direkt!

Online
Tid: 45 min