Inspelat webinar: Introduktion till pulsade mätningar2018-02-27T14:36:47+00:00

Project Description

Ta del av vårt inspelade webinar “Introduktion till pulsade mätningar”.

I vårt inspelade webinar “Introduktion till pulsade mätningar” går vi igenom varför medarbetarengagemang är viktigt, varför du ska pulsa frågorna samt ger dig en kort demo av hur &franklys verktyg kan användas för att mäta och driva engagemang på din arbetsplats.