&frankly för en bättre arbetsmiljö2018-06-07T10:29:17+00:00

Project Description

Bättre arbetsmiljö
med &frankly

En trygg, hälsosam och inkluderande arbetsmiljö är avgörande för att få engagerade medarbetare. På den här sidan har vi samlat information och kunskap kring begreppet arbetsmiljö. Du hittar också inspiration och tips på hur du kan arbeta systematiskt och målinriktat.

Så kan du använda &frankly

En dålig arbetsmiljö gör människor sjuka

38%

En medarbetare som inte mår bra kan inte utföra sitt arbete ordentligt. Genomsnittligt produktionsbortfall för en anställd som upplever arbetsmiljöproblem är hela 38%
(Arbetsmiljöverket)

0

Stressrelaterad sjukfrånvaro har ökat med 600% de senaste sju åren. I februari 2017 var
36 552 svenskar sjukskrivna, att jämföra med
6 237 år 2010
(Försäkringskassan)

1/5

Mer än var femte medarbetare upplever någon form av besvär som gör det svårt att utföra sina arbetsuppgifter. De vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär är stress och psykiska på­frestningar.
(Arbetsmiljöverket)

Vanliga frågor om arbetsmiljö

AFS står för ”Arbetsmiljöverkets författningssamling” och består av olika föreskrifter som arbetsgivare måste förhålla sig till. Föreskrifterna behandlar alla tänkbara arbetssituationer, allt från hur användningen av ”stegar och arbetsbockar” ska hanteras till vad man bör tänka på vid mast- och stolparbete. Föreskrifterna innehåller både strikta lagar, där påföljden kan bli böter, och allmänna rekommendationer för att skapa en bra arbetsmiljö.

En ”AFS” som fått särskilt mycket uppmärksamhet de senaste åren är ”Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö”. De fick laga kraft 2016 och är på många sätt ett svar på den snabba ökningen av stressrelaterade sjukdomar i samhället. I de nya förskrifterna finns skärpta regler för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas och vilket ansvar arbetsgivaren har. Nu kan ingen längre ducka för problemet, finns det ohälsa på jobbet så äger vi problemet tillsammans.

Förutom att det är ett långt och krångligt ord så är det ett begrepp som summerar vad man gör på arbetsplatsen för att se till så att ingen blir sjuk av sitt jobb. Enligt arbetsmiljöverket består ett systematiskt arbetsmiljöarbete av fyra olika steg:

  1. Undersökning
  2. Riskanalys
  3. Åtgärder
  4. Kontroll

Arbetsgivarens ansvar regleras av arbetsmiljölagen. Där står det att arbetsgivaren ska göra ”allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa”. Till att börja med måste man som arbetsgivare känna till arbetsmiljölagen och de föreskrifter som gäller.

Förenklat uttryckt så har arbetsgivaren en skyldighet att undersöka arbetsmiljön och sedan utifrån de svar man får, göra en riskbedömning där man jobbar med nödvändiga åtgärder, som sedan ska följas upp på att de faktiskt efterlevs. En snygg loop som ger organisationer en chans att få kontroll på arbetsmiljön.

Det allra första steget för att bedöma en arbetsmiljö är undersökning. En vanlig medarbetarundersökning brukar vara det allra vanligaste och enklaste sättet. Men faktum är att undersökningen måste anpassas efter respektive arbetsmiljö. Så tänk på att det kanske inte är exakt samma frågor man ska ställa till hela organisationen!

En annan aspekt som är viktigt att tänka på är förändringar. Omorganisationer har till exempel visat sig har en mycket stark påverkan på arbetsmiljön. Både inför och under ett förändringsarbete är det därför viktigt att göra uppföljningar och riskanalyser.

Bara genom att du har tagit dig hit och läser om arbetsmiljöfrågor innebär att du tagit det första steget! Way to go! Du har troligen insett värdet av att medarbetarna mår bra när de går till jobbet.

Kunskap:
Att samla på dig rätt kunskap är alltid ett viktigt första steg. Vill du ha ännu mer information rekommenderar vi två källor:

  • Arbetsmiljöverket har en sida om psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö som är väldigt informativ.
  • Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. De har en mängd bra stödverktyg för att skapa en bättre arbetsmiljö.

Applicera på er verksamhet
Föreskriften ger en bra indikation på vilka områden som ska täckas in, men arbetsgivare behöver tänka till och komplettera områdena med mer specifika situationer som finns i just deras medarbetares vardag. Bara för att man arbetar inom ett och samma företag behöver inte behoven vara lika från enhet till en annan eller ett team till ett annat.

Kör igång!
Det finns inget att vänta på. Du är redo. Det finns några ledord: Kontinuitet, uthållighet, involvering, samarbete och mod. Kontinuitet och uthållighet eftersom det inte bara är något man gör en gång. Involvering och samarbete eftersom det är ett gemensamt arbete, alla chefer och alla individer måste vara delaktiga. Och mod, för att du kan stöta på hinder längs vägen, som du helt enkelt bara måste ta dig förbi.

Hur kan jag använda &frankly för en bättre arbetsmiljö?

Ett mål med arbetsmiljöverkets riktlinjer är att arbetsmiljöfrågor ska bli en del av den dagliga verksamheten. Genom att systematiskt och kontinuerligt arbeta med uppföljning, dialog och åtgärd skapar men förändring. Där är vi på &frankly helt överens med arbetsmiljöverket. Vi tror på kraften i små förändringar och ett gemensamt ansvar för en bra arbetsmiljö. Du kan läsa mer om alla sätt som du kan använda &frankly för att förbättra arbetsmiljön längre ner. Vi har även ett planerat webinar på teamet, klicka på länken nedan.

Webinar om arbetsmiljö