Rekordresultat i Q3: "Engagemang har fått högsta prioritet"

Allt fler företag satsar på medarbetarfrågorna. Ett attraktivt arbetsklimat och ökat engagemang har blivit högsta prioritet för chefer och HR. På &frankly märker man tydligt av utvecklingen.
– Under hela 2021 har vi haft en kontinuerlig tillströmning av nya kunder. I Q3 gjorde vi ett rekordresultat och ökade med 150 procent, säger Fredrik Hultner, försäljningschef på &frankly.

Coronapandemins effekter på arbetsmarknaden är många. Inte minst har synen på arbete och arbetsplatsen förändrats. En stor utmaning för många företag i dag består i att locka tillbaka medarbetarna till det gemensamma kontoret. Det här tror Fredrik Hulter, försäljningschef på &frankly, är en av anledningarna till att så många företag och organisationer nu satsar stort på engagemangsfrågorna.

– Man har blivit tvungen att vända upp och ned på i princip allt man tidigare gjort och istället fråga sig vad det är som egentligen ökar produktiviteten. Är det viktigt att vara på plats? Hur skapar vi engagemang på distans? Man har förstått att medarbetarna måste coachas på ett nytt sätt och behöver stöd i den processen. Att kontinuerligt kunna mäta och följa upp på engagemanget är av den anledning oerhört efterfrågat i dag, säger han.


Läs också: Visselblåsarfunktion i &frankly: "Självklar utveckling"


Bland alla företag och branscher som börjat använda &frankly under 2021 finns en tydlig representation av organisationer där digitaliseringen är central och där medarbetarnas kompetens står i centrum för affären.

– Det är inte bara svårt att ersätta kompetenta medarbetare, det är också dyrt. Det är ytterligare en anledning till att engagemang och välmående spelar så stor roll i dag. Vi har länge sett en stark koppling mellan högt engagemang, hög produktivitet och lönsamhet. Det har blivit ännu tydligare i dag och det har dessa företag fångat upp, säger Fredrik Hultner.

2-3 dagar på kontoret – inte mer än så

Aktuell data från &franklys senaste frågepuls "Återgången till arbetet" pekar på att hemarbetet har många fördelar och att man endast vill tillbringa 2-3 dagar på kontoret.

Med bakgrund av detta, vilka utmaningar upplever du att vi har framför oss?

– Att som arbetsgivare kunna hantera välbefinnandet och att både förstå och kunna agera på problematiken med psykisk ohälsa. Det tror jag blir oerhört viktigt, säger Fredrik Hultner.


Vill du veta hur medarbetarna i ditt team känner inför att komma tillbaka till kontoret? Prova &frankly kostnadsfritt i två veckor och skicka ut frågorna i pulsen Återgång till arbetsplatsen.

New call-to-action

MedarbetarengagemangEmployee Engagement&franklypulsmätning

Kristofer Sandberg

Kristofer Sandberg

Brand Content Manager. Jobbar helst med papper och penna men har svårt att se vad jag skriver.

Senaste nyheterna

Filer