Tydligare ledarskap, tack!

Det här uppskattar dina medarbetare mest – och vill se mer av.

”Vad tycker du att din chef kan bli bättre på?”
”Vilka kvaliteter hos din chef uppskattar du mest?"

Så lyder två av &franklys mest populära frågor i kategorin ledarskap. Här kan medarbetare fritt välja bland ett antal egenskaper och lägga till egna förslag. Och det råder ingen tvekan om vad som är högst upp på önskelistan:

Tydlighet är den egenskap man både uppskattar mest och det man vill se mer av från sin chef.

Att tydlighet är centralt är inte förvånande. Det är bland annat något Arbetsmiljöverket lyfter fram i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbetstagaren känner till vilka arbetsuppgifter som ska utföras, vilket resultat som ska uppnås och hur arbetet ska prioriteras är inte bara ett lagstadgat krav, utan även en viktig förutsättning för att motarbeta stress på arbetsplatsen. För när man inte vet vad som förväntas skapas många gånger en känsla av brist på kontroll över sin egen situation, vilket är en grogrund för en ohälsosam arbetsmiljö.

Tydlighet är också en nyckel för att motivera teamet och öka engagemanget. Att medarbetarna upplever att det finns en tydlig vision som går hand i hand med sina egna värderingar bidrar till högt engagemang. Och den biten kanske finns på er arbetsplats. Men det övergripande målet och visionen måste brytas ned till team-nivå. Då får varje individ en känsla för hur sina egna arbetsuppgifter bidrar till målet och kan känna tillfredsställelse i att vara en avgörande kugge i maskineriet.

Så hur blir man tydlig?

Tyvärr finns det inga genvägar eller enkla svar. Kommunikation utgör naturligtvis kärnan. Men viktigt är också att det du säger hänger samman med vad man gör.

Här är fem frågor du kan ställa dig själv för att börja reflektera kring tydligheten i ditt ledarskap:

  • På vilket sätt kommunicerar du förväntningar till dina medarbetare?
  • Har du stämt av hur de har tolkat er kommunikation? Fråga: ”Hur skulle du sammanfatta det vi pratat om i dag?”
  • ”Handling säger mer än 1000 ord". Stämmer ditt eget beteende med det du kommunicerar till dina medarbetare? Har du sagt att det är viktigt att prioritera så måste du leva upp till det själv.
  • Glöm inte att din kommunikation inte bara handlar om vad du säger, utan lika mycket om vad du inte säger. Vad är det du inte säger? Tydlighet kan skapas genom att utelämna saker i en dialog och skapa fokus.
  • Tydlighet kräver mod. Vågar du utmana dig själv för att bli tydligare?

Läs också: En av tre saknar ork efter arbetsdagens slut – otydligt ledarskap del av orsaken.

 

LedarskapStress

Caroline Fjellner_EN

Caroline Fjellner_EN

It’s all about people. That's why I love watching our company grow – the more the merrier. When not busy cultivating &frankly, I spend time on cultural cultivating; movies, food, radio (severe P1 addiction), books, etc.

Senaste nyheterna

Filer