En av tre saknar ork efter arbetsdagens slut

Att stress är ett växande arbetsmiljöproblem råder ingen tvivel om. Så mycket som var tredje medarbetare saknar ork efter arbetsdagens slut. Det visar vår egen data. En av de främsta orsakerna är otydligt ledarskap.

Under 2017 svarade drygt 4500 medarbetare (från små och medelstora företag i Norden) på frågan Har du ork kvar att göra andra saker efter arbetsdagens slut?

33 procent svarade: Nej!

Svaren hänger tydligt samman med ökad stress och upplevelsen att sakna kontroll över sina arbetsuppgifter samt otydliga ansvarsområden och tidsbrist. Och det är i ledarskapet som kärnan till problemet finns. På frågan: Vad tycker du att din chef kan bli bättre på? står tydlighet högst på önskelistan. Vikten av tydlighet i ledarskapet stärks i och med frågan: Vilka kvaliteter hos din chef uppskattar du mest? Där kommer nämligen också Tydlig på högsta plats.

Caroline Fjellner, vd på &frankly.

– Otydligt ledarskap är en farsot som i förlängningen orsakar alldeles för många människor stress. De vet helt enkelt inte vad som förväntas av dem och upplever därmed att de inte har någon kontroll på sin egen situation. Därför är det inte konstigt att var tredje saknar ork efter arbetsdagens slut. Det som är särskilt intressant med det här är att svaret finns rakt framför våra ögon: sätt igång och jobba med tydligheten i ledarskapet – och gör kontinuerliga mätningar för att säkerställa att ni går åt rätt håll, säger Caroline Fjellner, vd på &frankly.

Kristofer Sandberg

Kristofer Sandberg

Brand Content Manager. Jobbar helst med papper och penna men har svårt att se vad jag skriver.

Senaste nyheterna

Filer