Nu lanserar vi &frankly för teams!

12 000 chefer och över 100 000 medarbetare är redan igång. Att använda &frankly för att öka engagemanget i sin organisation har på kort tid blivit en självklarhet för många företag. Nu gör vi det enklare att komma igång för de som leder en mindre organisation eller team.

Motivation, jobblust och engagemang är ofta den viktigaste skillnaden mellan ett toppresterande team och en grupp som varken når sina resultat eller trivs på jobbet. För ledare som vill lyckas är engagemang en nyckel.

Det här vet de allra flesta chefer redan om. När vi frågade 500 chefer vad de ser som sin högsta prioritet blev svaret: ”Att motivera och engagera medarbetare är viktigast i min roll som ledare.”

I dag används &frankly av cirka 12 000 chefer för att kunna göra just det, motivera och engagera sina medarbetare. Med &frankly kan de följa och agera på grundläggande effektivitets- och lönsamhetsfaktorer som engagemang, stress och välmående hos medarbetare.

– &frankly har blivit chefernas digitala ledningsverktyg och vi ser tydligt att engagemanget hos våra kunder har ökat, säger Caroline Fjellner, vd på &frankly.

Nu lanserar vi ett starkare erbjudande till chefer som vill använda &frankly i sin egen grupp eller på ett mindre företag.

I vårt nya erbjudande har ”snabbt och enkelt” varit utgångspunkten. I praktiken innebär det att du, helt själv, endast på några minuter kan komma igång med &frankly och få tillgång till de funktioner som behövs för att arbeta med en mindre grupp. 

– Med det här nya erbjudandet vill vi ännu bättre stötta ledare och chefer för mindre teams som vill komma igång med &frankly. Vårt tidigare erbjudande var mer anpassat för större organisationer och har primärt köpts in av HR-avdelningar. I takt med att förfrågningarna kommit både från stora globala organisationer med tusentals anställda och mindre team med tio anställda, så har vi förenklat kom i gång-processen och gjort den helt och hållet digital, säger Caroline Fjellner. 

&frankly för teams passar dig som: 

  • Är chef eller ledare för ett mindre team 
  • Har en mindre budget och vill komma igång snabbt
  • Vill arbeta mer självständigt med verktyget

&frankly för teams har ett minimipris på 990 sek/månad som inkluderar 34 medarbetare.

&franklys långsiktiga ambition är att vara det föredragna verktyget för att arbeta med ledarskap och engagemang i sitt team eller i sin organisation. Detta nya erbjudande, som är en förändring i vår affärsmodell och go to market-strategi, är ytterligare ett steg på vägen och gör oss mer rustad att skala verksamheten globalt.

Testa &frankly 14 dagar kostnadsfritt här!

Om du fick chansen skulle du söka om dit tjobb

Med &franklys mobilapp kan medarbetare snabbt ge feedback och chefer har enkel tillgång till resultaten. 

Vill du vara med på vår resa ut i världen?
Vi växer och vill bli fler, titta om en av våra lediga tjänster passar dig. 

 

&frankly

Katarina Nilsson

Katarina Nilsson

Katarina är marknadschef på &frankly.

Senaste nyheterna

Filer