Medarbetarundersökning2018-10-23T10:50:12+00:00

Medarbetarundersökning
– en glömd historia

 

Begreppet ”employee engagement” och “medarbetarundersökning” är lika självklara i vårt vokabulär på jobbet som en to-do lista (nästan i alla fall). När Gallup för mer än 30 år sedan etablerade begreppet medarbetarundersökningar upplevdes de som riktiga pionjärer inom “engagement surveys”. Men det finns en mycket längre och långt mer spännande historia bakom än så!

 

 

 

 

 

 

Medarbetarundersökning
– en glömd historia

Begreppet ”employee engagement” och “medarbetarundersökning” är lika självklara i vårt vokabulär på jobbet som en to-do lista (nästan i alla fall). När Gallup för mer än 30 år sedan etablerade begreppet medarbetarundersökningar upplevdes de som riktiga pionjärer inom “engagement surveys”. Men det finns en mycket längre och långt mer spännande historia bakom än så!

Medarbetarundersökningarnas förfader
– en innovativ stålfarfar

Sedan under andra världskriget spenderade USA stora summor på att undersöka beteendet hos sina soldater med syftet att höja deras moral. Till skillnad från dagens traditionella format på medarbetarundersökning ställdes frågor kring allt från kvaliteten på maten till soldaternas förtroende för sina ledare.

Rötterna till dessa undersökningar började redan i slutet av 1800-talet när Fredrick Taylor, en nytänkande ingenjör började studera hur medarbetarnas attityd påverkade produktiviteten inom stålindustrin. I studien var den huvudsakliga frågeställningen “What is the attitude of employees toward the company’s policies and practices?” och “What can be done to remove points of irritation and improve attitude?” Intressant är att slutsatserna i studien inte ligger särskilt långt ifrån dagens sanningar.

Bristfällig förankring bland medarbetarna ligger ofta bakom misstro mot mål och riktlinjer

Policies måste ligga i linje med medarbetarnas attityder & behov för att skapa engagemang.

Långt fler faktorer än lönen påverkar medarbetarnas inställning till sitt arbete

Medarbetarnas möjlighet att göra sin röst hörd påverkar förtroendet för ledningen

Medarbetarundersökningarnas förfader – en innovativ stålfarfar

Sedan under andra världskriget spenderade USA stora summor på att undersöka beteendet hos sina soldater med syftet att höja deras moral. Till skillnad från dagens traditionella format på medarbetarundersökning ställdes frågor kring allt från kvaliteten på maten till soldaternas förtroende för sina ledare.

Rötterna till dessa undersökningar började redan i slutet av 1800-talet när Fredrick Taylor, en nytänkande ingenjör började studera hur medarbetarnas attityd påverkade produktiviteten inom stålindustrin. I studien var den huvudsakliga frågeställningen “What is the attitude of employees toward the company’s policies and practices?” och “What can be done to remove points of irritation and improve attitude?” Intressant är att slutsatserna i studien inte ligger särskilt långt ifrån dagens sanningar.

Bristfällig förankring bland medarbetarna ligger ofta bakom misstro mot mål och riktlinjer

Policies måste ligga i linje med medarbetarnas attityder & behov för att skapa engagemang.

Långt fler faktorer än lönen påverkar medarbetarnas inställning till sitt arbete

Medarbetarnas möjlighet att göra sin röst hörd påverkar förtroendet för ledningen

Varför inte bara en fluga?

Idag finns det över hundra olika företag som genomför medarbetarundersökningar tillsammans med Gallup som mäter ”engagemang” i sina årliga undersökningar. Vad var det som drev upp populariteten och gjorde att det inte blev en fluga?

  • Redan 1937 påvisades det att det fanns ett samband med produktivitet och engagemang
  • Stort stöd från staten givet att det var en avgörande framgångsfaktor för industrin

Varför inte bara en fluga?

Idag finns det över hundra olika företag som genomför medarbetarundersökningar tillsammans med Gallup som mäter ”engagemang” i sina årliga undersökningar. Vad var det som drev upp populariteten och gjorde att det inte blev en fluga?

  • Redan 1937 påvisades det att det fanns ett samband med produktivitet och engagemang
  • Stort stöd från staten givet att det var en avgörande framgångsfaktor för industrin

Vill du ta ett kliv in i framtiden?

Det är en bra sak, men många företag säger till oss att den metoden inte fungerar lika bra i dag. Frågorna känns inte alltid relevant, du vet inte hur det ser ut i realtid och tar inte hänsyn till företagsspecifika frågor som driver engagemang.

Nu behövs nya pionjärer – vi hoppas vara en av dom!

Boka en demo!

Vill du ta ett kliv in i framtiden?

Det är en bra sak, men många företag säger till oss att den metoden inte fungerar lika bra i dag. Frågorna känns inte alltid relevant, du vet inte hur det ser ut i realtid och tar inte hänsyn till företagsspecifika frågor som driver engagemang.

Nu behövs nya pionjärer – vi hoppas vara en av dom!

Boka en demo!