ON-DEMAND WEBINAR

Hur ökar jag inkluderingen på arbetsplatsen?

Medarbetarnas olikheter en nyckelfaktor för ökad konkurrenskraft – så här gör du!

"Mångfald innebär ökad lönsamhet, mer innovation och attraktivare arbetsplatser."

Det slår Innovationsföretagen fast i rapporten Innovation för mångfald. I rapporten går även att läsa att företag med större mångfald i ledningsgrupperna har i genomsnitt 20 procent högre lönsamhet än företag utan mångfald.

Hur ligger ni till i inkluderings- och mångfaldhetsarbetet? 

Inkludering och mångfald inom arbetslivet handlar om allt ifrån självklarheter som att behandla alla lika, bemöta varandra med respekt men också att bedöma människor utifrån kompetens.

Ett systematiskt inkluderings- och mångfaldsarbete stärker inte bara företagets varumärke. Framförallt så ger det större möjligheter till tillväxt och ökad lönsamhet.

I det här webinaret får du bland reda på:

  • Hur du som chef eller HR kan mäta hur inkluderande er organisation är.
  • Hur du kan jobba med inkludering och mångfald i din organisation.
  • Hur du på bästa sätt kan ta tillvara på medarbetarnas fulla potential.

Gäster: Kristofer Eklundh, affärsansvarig på Mitt Liv och Lenka Prokopec Karlberg, VD på Mitt liv, en av Sveriges största konsulter inom mångfald och inkludering. Webinaret leds av Lilian Ekelin, HR- och ledarskapsspecialist på &frankly. 

mittliv


Om &frankly
Med &frankly kan du mäta, förstå och i realtid agera på feedbackdata från medarbetarna.

HubSpot Video

 

Se webinar direkt!