GDPR

Vi följer alla aktuella regelverk för att skydda våra användares integritet

GDPR (General Data Protection Regulation) är EU:s dataskyddsförordning som började gälla 25 maj 2018. Syftet med lagen är att stärka det personliga skyddet vid behandling av personuppgifter. Lagen påverkar alla företag, organisationer och branscher som hanterar personuppgifter och kommer bland annat att innebära krav på nya rutiner för att ge en säker hantering. Slarvar man så kan det medföra omfattande böter.

I Sverige ersätter dataskyddsförordningen Personuppgiftslagen (PUL). I praktiken så kan dataskyddsförordningen ses som en uppdatering av PUL. De största förändringarna består av utökade skyldigheter på dig som lagrar uppgifter.

Om du till exempel har ett kund- eller personalregister som innefattar uppgifter om bland annat namn, personnummer och e-postadress så har den registrerade rätt att få ut de uppgifter man lämnat för att kunna föra över till annan tjänst. Organisationer som behandlar uppgifter som innebär en kartläggning av en persons beteende, måste utse ett dataskyddsombud, som har till uppgift att bevaka frågor gällande dataskydd.

Vi på &frankly välkomnar vi dataskyddsförordningen eftersom den stärker varje enskild medborgares rättigheter. Vi har alltid hanterat våra kunders personuppgifter enligt samma principer som GDPR.

  • Vi ser till att insamlingen och hanteringen av våra kunders personuppgifter följer våra kunders instruktioner och därmed nödvändig lagstiftning.
  • I våra Allmänna villkor och Privacy Policy säkerställer vi varje enskild användares integritet samt rätt till sin egen data, rätt till utdrag, korrigering och radering.
  • Vi har ett genomtänkt säkerhetsarbete, med en tydlig informations- och säkerhetspolicy, samt har utformat vår tjänst med integritetsfrågor i fokus (s.k. ”Privacy by Design”)
  • Vi säkerställer alltid att överföring och lagring av data sker krypterat och att data sparas säkert i vårt datacenter inom EU, samt hos underbiträden utanför EU/ESS med fullgott skydd enligt dataskyddsförordningen. Vi skyddar våra servrar med bland annat brandväggar och strikt åtkomstkontroll med spårbarhet och försäkran om hög tillgänglighet.

Här hittar du en aktuell lista med de underleverantörer vi använder som en del av att leverera vår tjänst:

Här hittar du även en lista på alla våra underleverantörer. Självklart arbetar alla enligt GDPR. För den personuppgiftshantering som sker på denna marknadsföringshemsida, se istället vår Integritetspolicy.