Skapa en god arbetsmiljö med &frankly

Säkerställ så att trivseln är hög på er arbetsplats

Boka demo

En hållbar arbetsmiljö är grunden för engagemang

För att som medarbetare kunna vara engagerad så måste man må bra, fysiskt och psykiskt. En sund och trygg arbetsmiljö är därför en förutsättning och det är viktigt att ha en arbetsplats där alla trivs och mår bra.

HubSpot Video

 

Så gör våra kunder

"Vi vände trenden med &frankly"

Otydliga strukturer och hög stress bland medarbetarna. Det var några av Lars-Olof Mobergs utmaningar när han tillträdde som kontorschef på Länsförsäkringar i Allingsås. Men med hjälp av &frankly kunde han lokalisera problemen och skapa dialog som lett till lösningar.

Läs inlägget
larsolof_moberg

Från insikter till actions

Med &frankly får du ett effektivt verktyg som hjälper dig att arbeta proaktivt med er arbetsmiljö

Mät här och nu

Genom att kontinuerligt jobba med frågor kring er arbetsmiljö kan du i realtid och på sikt identifiera brister och förbättringsområden.

Analysera och agera

Ställ fördjupningsfrågor så att medarbetarna själva får beskriva hur de upplever arbetsmiljön. Använd insikterna för att agera på saker som måste förbättras. 

Ta action

Åtgärda de saker som behöver förbättras och trigga beteenden som är i linje med hur ni ser på er hälsosamma arbetsplats.

Webinar

Så får du en bättre arbetsmiljö med &frankly

I det här webinaret får du en snabb genomgång av &frankly och hur du kan sätta fart på det systematiska arbetsmiljöarbetet för att utveckla arbetsplatsen i positiv riktning.
Se webinar
improve work environment

Prenumerera på People First

Inspirerande artiklar och konkreta tips för ledare som vill öka engagemang i sitt team. Läs mer här.

Describe your situation at work SWE-1

Öka trivsel

Mät temperaturen på organisationen

Genom att kontinuerligt arbeta med frågor och insikter i &frankly kan du bättre förstå hur medarbetarnas upplever arbetsmiljön och du kan agera proaktivt på upptäckta problemområden.

  • Få insikter att agera på i realtid
  • Trigga beteende
  • Mät förändringar över tid
Utforska &frankly

Boka en demo

Att komma igång med &frankly går snabbt och smidigt, inga långa implementeringsprocesser eller ledtider. Hör av dig så visar vi hur det funkar.  

  • 200 best practice-frågor som bygger på våra sju drivkrafter bakom engagemang 
  • Automatisk rapportering out-of-the-box
  • Smidig onboarding