Event

Datum att skriva upp i kalendern!

Webinar 5 februari

Introduktion till &frankly

Lär dig hur du driver engagemang i din organisation och i ditt team!

Datum: Onsdag 5 februari
Tid: 10.00-10.30
Var: Online

Webinaret för dig som vill förstå hur &frankly kan hjälpa till att driva engagemang på din arbetsplats.
För att skapa en arbetsplats det slår gnistor om så gäller det att snabbt växla insikter till actions – Att arbeta proaktivt för att förstärka positiva krafter och snabbt ta hand om negativa strömningar. Lilian Ekelin visar &frankly på djupet och hur du kan få förståelse för hur verksamheten mår i realtid. Samt möjligheten att trigga beteende och driva värdefull förändring i er organisation med hjälp av &frankly.

I det här webinaret lär du dig:

  • Hur du med hjälp av &frankly kan gå från insikt till handling
  • Hur du kan arbeta aktivt med engagemang och vilka drivkrafter som ligger bakom
  • Hur du kan använda &frankly för att driva engagemang på din arbetsplats

Webinaret passar dig som jobbar med HR-frågor, är chef över ett team eller helt enkelt för dig som vill förstå hur du kan använda &frankly för att driva engagemang på din arbetsplats.

Anmäl mig
MobileFlow_white-Icons