Event

Datum att skriva upp i kalendern!

Webinar

Fokus på teamen i Zenuitys agila organisation

I detta webinar får du lära dig: 

  • Bakgrunden till varför Zenuity valde att skapa en agil organisation och varför fokus på teamen är viktigt 
  • Konkreta tips på hur Zenuity arbetar för att få en bottom up-approach i organisationen att fungera 
  • Vilka lärdomar de dragit längs vägen gång

Anna Willford, Zenutiy

24 maj kl 10.00-10.30

Anmäl dig här!
AnnaWillford_round

Webinar

Från insikter till actions – så funkar engagemang!

För att skapa en arbetsplats det slår gnistor om så gäller det att snabbt växla insikter till actions och arbeta proaktivt med förändring. Med hjälp av &frankly kan du i realtid förstå hur verksamheten mår och trigga beteende som leder er i rätt riktning. 

Häng med på vårt webinar där Caroline Fjellner svarar på allt du behöver veta.

Anmäl dig direkt!
Caroline Fjellner data