Events och webinars

LIVE WEBINAR | 8 FEB

Hur ökar jag inkluderingen på arbetsplatsen?

Inkludering och mångfald inom arbetslivet handlar om allt ifrån självklarheter som att behandla alla lika, bemöta varandra med respekt men också att bedöma människor utifrån kompetens.

I det här webinaret får du veta hur du kan ta tillvara på medarbetarnas fulla potential, jobba med inkludering och mångfald i din organisation och mäta hur inkluderade er organisation är.

Till anmälan
inkludering image invite mejl

ON-DEMAND WEBINAR

Jonas Brenner, vd på Gazella:
"Därför satsar jag på engagemang"

I det här webinaret berättar Jonas Brenner, vd på Gazella, varför han väljer att satsa på medarbetarengagemang. Han delar också med sig av insikter, tips och råd till dig som vill få en flygande start i engagemangsarbetet.

Se webinar direkt!
gazella post webinar 2

ON-DEMAND WEBINAR

Vad innebär den nya
whistleblower-lagen?

I december kommer en ny lag om skydd för visselblåsare. I det här webinaret går vi igenom vad lagen handlar om och hur du med &frankly kan tillämpa den i din organisation.
Se webinar direkt!
whistleblower image ondemand

ON-DEMAND WEBINAR

Återgång till arbetsplatsen
– så gör Nordax Bank

Hur ska man tänka kring återgången till den gemensamma arbetsplatsen?

I det här webinaret berättar Elin Nestor, HR Partner på Nordax Bank, hur deras upplägg ser ut och hur de ska komma igång.

Se webinar direkt!
spela webinar nordax

ON-DEMAND WEBINAR

Psykologisk trygghet i din organisation

Vad betyder psykologisk trygghet? Varför är det viktigt? Hur skapar jag det i min organisation?

I det här webinaret delar Frida Mangen med sig av kunskaper, metoder och erfarenheter kring psykologisk trygghet. 

Se webinar direkt!
frida on demand webinar image

ON-DEMAND WEBINAR

Så förändrade pandemin engagemanget

Vad hände med engagemanget under 2020? Vilka spår har covid-19 satt i hur vi upplever att det är att gå till jobbet? 

I det här webinaret analyserar Niklas Delmar och Lilian Ekelin engagemangsdatan från pandeminåret 2020 och tittar även på trender och förändringar under Q1 2021.

Se webinar direkt!
webinar on demand niklas delmar

ON-DEMAND WEBINAR

Mäta och öka engagemanget i praktiken – så gör PayEx

Jenny Slotte Hassel, Head of HR på PayEX i Sverige, om hur de använder &franklys modell för att jobba med medarbetarengagemanget. Vi djupdyker också i kopplingen mellan att mäta, föra en dialog med teamet och öka engagemang och eNPS.

Se webinar direkt!
spela webinar payex

ON-DEMAND WEBINAR

Arbetslivet efter pandemin: Vet du vad som gäller?

Vad behöver du som arbetsgivare och chef tänka på vid distansarbete utifrån ett arbetsmiljöperspektiv?

I det här webinaret berättar Anna Schönfelder, HR-expert på Simployer, om aktuell lagstiftning du som chef, ledare och HR-ansvarig behöver ha koll på när arbetet flyttat in i hemmet. 

Se webinar direkt!
vet du vad som gäller some image