Event

Datum att skriva upp i kalendern!

Event

Agil HR i praktiken

Alla pratar om agil HR. Men hur gör man det på riktigt? 

Vi har bjudit in de som kan dela konkreta erfarenheter och tankar om detta med dig! 

Vad ska man tänka på? Vad är fallgroparna? Och knepen för att lyckas? Detta är frågeställningar vi kommer fördjupa oss i under denna eftermiddag tillsammans med utvalda personer som lyckats införa agila arbetssätt i sin organisation. 

10 september kl 16.00 i Stockholm

Anmäl dig direkt!
Couple looking at phone rectangular