Events och webinars

LIVE WEBINAR / 3 juni

Så förändrade pandemin engagemanget

Vad hände med engagemanget under 2020? Vilka spår har covid-19 satt i hur vi upplever att det är att gå till jobbet? 

I det här webinaret analyserar Niklas Delmar och Lilian Ekelin engagemangsdatan från pandeminåret 2020 och tittar även på trender och förändringar under Q1 2021.

Till anmälan
webinar image f mail niklas delmar

ON-DEMAND WEBINAR

Mäta och öka engagemanget i praktiken – så gör PayEx

Jenny Slotte Hassel, Head of HR på PayEX i Sverige, om hur de använder &franklys modell för att jobba med medarbetarengagemanget. Vi djupdyker också i kopplingen mellan att mäta, föra en dialog med teamet och öka engagemang och eNPS.

Se webinar direkt!
mejl image payex

ON-DEMAND WEBINAR

Arbetslivet efter pandemin: Vet du vad som gäller?

Vad behöver du som arbetsgivare och chef tänka på vid distansarbete utifrån ett arbetsmiljöperspektiv?

I det här webinaret berättar Anna Schönfelder, HR-expert på Simployer, om aktuell lagstiftning du som chef, ledare och HR-ansvarig behöver ha koll på när arbetet flyttat in i hemmet. 

Se webinar direkt!
simp some 2

ON-DEMAND WEBINAR

Introduktion till &frankly

I det här webinaret lär du dig:

  • Hur du med hjälp av &frankly kan gå från insikt till handling
  • Hur du kan arbeta aktivt med engagemang och vilka drivkrafter som ligger bakom
  • Hur du kan använda &frankly för att driva engagemang på din arbetsplats

Webinaret passar dig som jobbar med HR-frågor, är chef över ett team eller helt enkelt för dig som vill förstå hur du kan använda &frankly för att driva engagemang på din arbetsplats.

Se webinar direkt!
MobileFlow_white-Icons