Mät och öka engagemanget

Förstå hur engagerade medarbetarna är i realtid och få insikterna du behöver för att öka engagemanget

Boka demo

Därför är medarbetarnas engagemang viktigt

Forskning visar att engagerade medarbetare inte bara har roligare på jobbet, engagemang syns även på sista linjen. En investering i medarbetarna räknas enkelt hem med lägre sjuktal, lägre personalomsättning och ett starkare employer brand med anställda som rekommenderar er som arbetsgivare.

Många fördelar, inga nackdelar!

Röster från våra kunder

"Engagemang är en daglig prioritet för oss"

På Executive Search-bolaget Head Agent är medarbetarnas driv och passion helt avgörande för hur väl man lyckas. Att använda &frankly för att jobba med engagemang var därför självklart. 
ProductHeroSwedish_

Allt du behöver

&frankly – ett verktyg för att öka engagemang

Genom &frankly kan du kontinuerligt få insikter om din organisation och kan därmed bättre förstå var och hur du ska agera för att öka engagemanget.

  • Få insikter att agera på i realtid
  • Trigga beteende
  • Mät förändringar över tid
Utforska &frankly

Webinar

Engagerade medarbetare – så får du det att hända!

I det här webinaret berättar Lilian Ekelin, vår HR- och ledarskapsspecialist, om vad som påverkar engagemanget på arbetsplatsen och hur du kan arbeta för att skapa delaktighet och öka välmåendet bland medarbetarna.
Se webinar
Lilian Ekelin

Prenumerera på People First

Inspirerande artiklar och konkreta tips för ledare som vill öka engagemang i sitt team. Läs mer här. 

Kom igång enkelt och snabbt

Att komma igång med &frankly går snabbt och smidigt, inga långa implementeringsprocesser eller ledtider. Hör av dig så visar vi hur det funkar.  

  • 200 best practice-frågor som bygger på våra sju drivkrafter bakom engagemang 
  • Automatisk rapportering 
  • Smidig onboarding