Webinar

Fokus på teamen i Zenuitys agila organisation

Anna Willford berättar hur detta innovationsbolag skapat en modern organisation med högpresterande team

Zenuity grundades 2017 av Volvo Cars och Autoliv. Över en natt gick man från 0 till 250 medarbetare som fick ett mycket ambitiöst uppdrag; att utveckla framtidens teknik för självkörande bilar. 

Anna Willford är ansvarig för People & Culture på Zenuity. I detta webinar berättar hon hur de valde att bygga en agil organisation utifrån ett bottom-up tänk med team som arbetar självständigt. Något Anna anser var en förutsättning för att kunna attrahera de vassaste talangerna och ge dem förutsättningar att leverera på detta krävande uppdrag. Idag är Zenuity 600 medarbetare som varje dag arbetar enligt agila metodiker. 

I det här webinaret delar Anna:

  • Bakgrunden till att de valde att skapa en agil organisation och varför fokus på teamet är så viktigt
  • Konkreta tips på hur Zenuity arbetar för att få en bottom-up approach i organisationen att fungera
  • Vilka lärdomar de har dragit längs vägens gång 

Detta passar dig som är nyfiken på att bygga en modern organisationsstruktur där agila team är centralt och vill få konkreta tips från någon som lyckats. 

Om &frankly 
&frankly är en innovativ tjänst för att mäta och driva engagemang på arbetsplatsen. 1000-tals ledare och HR-chefer använder redan &frankly för att kontinuerligt ta pulsen på organisationen och driva positiv förändring. 

Se webinaret direkt!