Ladda ner och läs direkt!

Så jobbar SAS med pulsmätningar

Från behovsanalys och upphandling till implementering och mätning

sas custer case cover_new2

För drygt fyra år sedan gick SAS från en traditionell årlig medarbetarundersökning till att börja jobba med pulsade mätningar och &frankly. Syftet var att mäta engagemanget och skapa underlag för att vara kunna mer proaktiva och ge chefer stöd i att utveckla sina team.

 – Vi behövde titta på engagemang och medarbetarnöjdhet oftare än vi gjorde, säger Rebecca Lucander, People & Culture Manager på SAS.

I den här guiden berättar Rebecca Lucander hur de jobbar med engagemang i &frankly och ger tips till dig som är på väg att köpa in ett verktyg för pulsade mätningar.

 

Ladda ner direkt!