Webinar

Faktorerna du som ledare måste fokusera på för att öka engagemang

Data, analyser och actions

Ledarskapet har aldrig varit viktigare än nu. I detta webinar går vi igenom de faktorer du som ledare måste fokusera på för att öka engagemang och delar insikter från vår rapport Employee Engagement 2020. I denna har vi undersökt ledarskap och dess betydelse för övriga faktorer som driver engagemang hos medarbetare.

I vår rapport ser vi bland annat att 58% av de som inte rekommenderar sin chef inte känner sig värdefulla på jobbet. Att 61% av de som inte rekommenderar sin chef inte tycker att det finns en laganda på arbetsplatsen.

Dessa insikter och många fler kommer vi presentera och diskutera med målsättning att ge dig ökad förståelse för hur engagemang och ledarskap hänger ihop och vilka åtgärder du bör prioritera för att göra medarbetarna till en stark kraft för att utveckla er verksamhet.

I det här webinaret lär du dig:

  • Ledarskapets påverkan på medarbetarengagemang
  • Konkret statistik och analys från rapporten
  • Vilka actions du som VD eller HR-chef kan ta för att utveckla era ledare

Vem bör vara med på detta webinar? Är du HR-chef, VD eller del av en ledningsgrupp bör du vara med på detta webinar för att få bättre förståelse för medarbetarengagemang och hur ni kan stötta cheferna i organisationen att öka engagemang.

Har du inte möjlighet att delta på angivet datum? Anmäl dig ändå så får du en länk med inspelningen i efterhand. 

Det här webinaret leds av Lilian Ekelin, HR- och ledarskapsspecialist på &frankly.

 Lilian Ekelin lead flow

Ladda redan nu ned rapporten i sin helhet här. 

Ladda ned kostnadsfritt

Längd: 30 min