Inspelat webinar

Engagerade medarbetare – så får du det att hända!

Vad som påverkar engagemanget på arbetsplatsen och hur du kan arbeta för att skapa delaktighet och öka välmåendet bland medarbetarna.

Ett webinar med Lilian Ekelin, HR- och ledarskapsspecialist med över 20 års erfarenhet

Engagerade medarbetare är nyckeln för att driva affären framåt och skapa en arbetsplats som attraherar både medarbetare och kunder. Men studier visar att endast 16 procent av medarbetare är engagerade i sitt arbete. 

Som tur är finns det företag där den här siffran inte alls stämmer. Arbetsplatser som satt fokus på medarbetarna och har ett systematiskt arbetssätt för att driva engagemang. 

Vill du veta mer om hur engagemang fungerar och vad du som chef  kan göra för att öka medarbetarnas delaktighet och engagemang på arbetsplatsen?

Se vårt inspelade webinar där vi bland annat går igenom:

  • Engagemang – så funkar det!
  • 7 drivkrafter som påverkar engagemang
  • Så kan du arbeta proaktivt för att driva engagemang på din arbetsplats

Vem är detta för?

Detta webinar är för dig som är ledare eller HR-chef och vill börja ta ett grepp om engagemang på er arbetsplats för att driva en positiv förändring. Detta kommer att bli ett matnyttigt webinar där du får handfasta tips på hur du ska tänka och prioritera för att arbeta proaktivt med denna viktiga fråga! 

Om &frankly

&frankly är ett innovativt verktyg för att mäta och driva engagemang på arbetsplatsen. Tusentals HR-chefer och ledare använder redan &frankly för att öka engagemang och driva positiv förändring på sin arbetsplats.

Se inspelat webinar

Tid: 30 min