Boka demo
av &frankly

Ta första steget mot en
mer engagerad arbetsplats!
andfranklyscreen

Med &frankly kan du ta pulsen på organisationen i realtid och driva medarbetarna i rätt riktning.

Ett högt medarbetarengagemang innebär högre produktivitet, kundnöjdhet och lägre sjuktal. Engagemang gör därmed inte bara arbetsdagen roligare och mer energifylld – det är även bra för sista raden. Vi finns till för HR, chefer och medarbetare som vill arbeta på en engagerande och rolig arbetsplats.

Lär dig allt du behöver kunna för att driva engagemang - boka demo av &frankly

  • Skapa förståelse för vad som triggar och sänker engagemanget i just din organisation

  • Agera proaktivt - ta pulsen på medarbetarna för att mäta och förstå vilka nyckelområden som kan behöva extra uppmärksamhet hos ledningen

  • Få hjälp med åtgärder som kan driva engagemang och beteende i önskad riktning för att påverka er kultur positivt

  • Samla insikter i realtid med hjälp av automatiserade och forskningsbaserade frågepulsar med möjlighet att jämföra resultat mot benchmark

  • Använd färdiga frågepaket från &frankly’s pulsbibliotek, eller skapa helt egna frågor till medarbetarna som HR, chef eller ledning önskar samla insikter kring

  • Möjliggör ett bättre ledarskap genom ökad förståelse för medarbetarnas behov och förväntningar

Boka demo

Rebecca Lucander

SAS

“Vi ville komma bort ifrån att bara mäta och istället börja trigga en dialog. För oss blev det naturligt att med &frankly sätta engagemang och välmående på den dagliga agendan.”

Hanna Lindroth

People & Culture, Storytel

“Våra medarbetare är det viktigaste vi har. Med &frankly kan vi kontinuerligt mäta och förstå hur de upplever vår arbetsplats och vi kan agera om vi ser att det är nödvändigt.”