Så får du en bättre arbetsmiljö med &frankly

Gå från insikt till handling

Ett mål med arbetsmiljöverkets riktlinjer är att arbetsmiljöfrågor ska bli en del av den dagliga verksamheten.

Genom att systematiskt och kontinuerligt arbeta med uppföljning, dialog och åtgärder skapar man förändring. Där är vi på &frankly helt överens med arbetsmiljöverket. Vi tror på kraften i små förändringar och på ett gemensamt ansvar för en bra arbetsmiljö.

I det här webinaret får du en snabb genomgång av &frankly och hur du kan sätta fart på det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Under webinaret går vi igenom hur du kan:

  • Använda &franklys standardfrågor för att skapa insikt om nuläget på ert företag
  • Fördjupa analysen genom anpassade uppföljningsfrågor
  • Jobba med actions för att driva önskade beteenden
  • Löpande hålla koll på att ni rör er åt rätt håll

Arrangeras av Viktoria Lindhé, Head of Customer Success på &frankly och Caroline Fjellner. 

Ladda ned