Stärk kulturen med &frankly

Kulturen är en spegling av era värderingar. Jobba aktivt med dessa med hjälp av &frankly.

Boka demo

Er kultur är unik

På arbetsplatsen är kulturen en spegling av era gemensamma värderingar och får uttryck i hur varje individ agerar. Kulturen påverkar resultat och välmående och är därför något man måste jobba med kontinuerligt.

Så gör våra kunder

På Cartina är kulturen kärnan

Managementbolaget Cartina har växt från tio till 60 medarbetare på två år. Med &frankly säkerställer de så att deras värderingar konkretiseras och utvecklas i takt med företaget.

Läs historien
cartina dragarbild

Från insikter till actions

&frankly är ett effektivt och smidigt verktyg för att arbeta proaktivt med kultur och värderingar

Mät kulturen löpande

Förstå både i realtid och på längre sikt hur medarbetarna upplever att era värderingar fungerar i vardagen. Mät utvecklingen över tid.

Analysera och fördjupa

Ställ fördjupande frågor inom de områden du vill veta mer om. Diskutera resultaten med teamet och skapa en gemensam uppfattning.

Trigga beteende

Med action frågor kan du effektivt uppmuntra önskvärda beteenden som är i linje med er kultur. 

MobileFlowSwedish

Sitt i förarsätet

Hur upplever medarbetarna arbetsplatsen?

Genom att kontinuerligt få insikter från organisationen kan du bättre förstå medarbetarnas upplevelse och behov och agera proaktivt där det behövs. Det kan ju också vara så att er kultur redan är stark och hållbar – utmärkt! Då ska ni fortsätta göra det ni redan gör bra.

  • Få insikter att agera på i realtid
  • Trigga beteende i linje med era värderingar
  • Mät förändringar över tid
Utforska &frankly

Prenumerera på People First

Inspirerande artiklar och konkreta tips för ledare som vill öka engagemang i sitt team. Läs mer här.

Boka demo

Kom igång snabbt och smidigt

Med &frankly är långa implementeringsprocesser och ledtider ett minne blott. Istället får du:

  • 200 best practice-frågor som bygger på våra sju drivkrafter bakom engagemang 
  • Automatisk rapportering 
  • Smidig onboarding