Vänlighet lönar sig

Går det att minska sjukfrånvaron genom att vara trevlig mot varandra? Ja, studier från Kanada visar att det finns ett samband.

Dan Hansson är stressforskare och docent i folkhälsovetenskap. Till Arbetsliv berättar han att hövlighet kan ha stor påverkan på medarbetarnas välmående och hänvisar till en studie från ett sjukhus i Kanada, där en grupp personer fick specialutbildning i hövligt beteende.

Sjukfrånvaron minskade med 38 procent. Stressrelaterade problem minskade, utmattning och cynism minskade, relationerna förbättrades och arbetsglädjen och engagemanget ökade, säger han.

En av förklaringarna till det positiva resultatet är att människor vill känna sig trygga, och att hövlighet bidrar till upplevelsen av att vara det.

Bemötande kan alltså vara en starkt bidragande orsak (eller anledning) när det handlar om hälsa och engagemang inom en organisation. Men alla är inte medvetna om vilket klimat som råder. Därför är det en smart idé att fråga. Hur skulle du beskriva vårt bemötande mot varandra på arbetsplatsen?

I &frankly finns standardpaket med frågor som handlar om det här. I vår tjänst kan du givetvis också skapa egna frågor, varför inte med avstamp kring något aktuellt i just er organisation?

Vill du veta mer om hur ni kan arbeta med bemötande?

Boka demo

Läs även: Hur känns det att gå till jobbet i dag?

ArbetsmiljöVälmående

Kristofer Sandberg

Kristofer Sandberg

Brand Content Manager. Jobbar helst med papper och penna men har svårt att se vad jag skriver.

Senaste inlägg

Prenumerera på People First