Skulle du vilja ha dig själv som chef?

Hur blir man en bra chef? Den frågan ställde sig inte Tommy Lundberg när han för 25 år sedan anställde medarbetare till sin reklambyrå. Att han faktiskt var chef förstod han långt senare. Uppvaknandet ledde till ett fördjupat intresse för det mångfacetterade ledarskapet. Här delar han med sig av sitt viktigaste tips och förklarar vad "praktiserad medkänsla" är.

88 procent av Sveriges medarbetare* skulle rekommendera sin chef. Detta enligt &franklys senaste sammanställning av engagemanget 2020.

Det är ett imponerande betyg.

I synnerhet då det vanligaste är att man får chefsjobbet för att man är duktig i ett helt annat jobb. Man har visat framfötterna i det yrke man är utbildad för och har skaffat sig erfarenhet av, och belönas med en position man varken har utbildning för eller erfarenhet av. Eller så gör man som jag, startar ett företag och anställer människor. Vips, så är man chef, även om man inte inser det själv.

Jag minns när jag startade min reklambyrå – plötsligt stod det VD under mitt namn, om inte på visitkortet så åtminstone i huvudet på mina nyanställda medarbetare. Jag var helt oförberedd, kan jag erkänna så här i efterhand. Jag var så naiv att jag trodde att de andra uppfattade mig som en i gänget. När polletten till sist trillade ned och jag började förstå att de andra såg upp till mig, eller rättare sagt till min position, kom frågorna: Hur gör jag nu? Hur gör en chef?

Jag gjorde rader av misstag under mina närmare femton år som chef. Därigenom väcktes mitt intresse för hur vi människor fungerar och varför vi (inte minst vi som fått chansen att vara chefer) gör som vi gör. På senare år har jag skrivit flera böcker om ledarskap och föreläst för rader av företag och organisationer. Och i dag – tjugofem år klokare än jag var när jag fick min chefstitel – tror jag att det finns ett råd som är viktigare än något annat: nämligen att vara sig själv.

Att vara nära sina egna känslor, tankar och värderingar som möjligt är nyckeln till att lyckas i chefsrollen. Det skapar äkthet, och människor vill ha äkta människor som chefer.

Vid University of Michigan har man forskat kring allt som har med organisationers utveckling att göra och konstaterat att ju högre medkänsla på arbetsplatsen, desto högre prestation i lönsamhet, produktivitet, medarbetarengagemang och kundnöjdhet. Forskarna har till och med definierat vad de kallar ”praktiserad medkänsla”, en definition som du som chef faktiskt kan omvandla till ett personligt ledarskapsprogram.

Det här är "praktiserad medkänsla":

  • Bry dig om och var intresserad av dina medarbetare som vänner.
  • Erbjud support, snällhet och medkänsla när någon har det tufft.
  • Försök vara en inspiratör.
  • Förstärk meningsfullheten i jobbet.
  • Undvik beskyllningar och förlåt misstag.
  • Behandla alla med respekt, tacksamhet, tillit och integritet

Mitt eget tillägg blir:

  • Reflektera över ditt ledarskap.

Självreflektion är grunden till personlig utveckling. En bra rutin för din utvecklingsresa är att varje dag ställa dig samvetsfrågan: Skulle jag vilja jobba med mig som chef?

Du kanske inte svarar "ja" varje dag, men varje dag du grunnar på den frågan kommer du att komma närmare den chef du vill vara. Den chef som dina medarbetare skulle rekommendera både i dag och i morgon.


Tommy Lundberg är föreläsare och författare med fokus på ledarskap och medarbetarengagemang. Han har bland annat skrivit böckerna "Motivationskoden", "Empatieffekten" och "Skulle du vilja jobba med dig som chef?"

*Avser &franklys kunder, 2020.

Ladda ner vår rapport

Ledarskap

Kristofer Sandberg

Kristofer Sandberg

Brand Content Manager. Jobbar helst med papper och penna men har svårt att se vad jag skriver.

Senaste inlägg

Prenumerera på People First