7 frågor du ska ställa till dina medarbetare 2020

Gör enkla frågor om engagemang till en framgångsfaktor i ditt ledarskap.
– Då kommer du åt en hävstångseffekt, säger Viktoria Lindhé på &frankly. Här tipsar hon om konkreta actions för chefer ­– när medarbetarnas engagemang sviktar.

– Engagemanget är det som gör att människor levererar, samarbetar, tänker nytt och hittar nya lösningar för att möta kunders behov.

Det säger Viktoria Lindhé, Head of Customer Success på &frankly. Hon menar att det är större sannolikt att engagerade medarbetare stannar kvar längre hos en arbetsgivare. Chefens kanske viktigaste jobb handlar därför om att ha koll på engagemanget i sitt team, och att jobba för att förbättra det, lite i taget.

– Arbeta med engagemang kontinuerligt, i små steg. Då kommer du åt en hävstångseffekt efter en tid, säger Viktoria Lindhé.

För att komma dit behövs något konkret för chefen att hålla sig i.

– Du kan inte jobba i blindo och ska inte behöva vara osäker på vad ditt nästa steg ska vara. Här behöver du jobba med ditt team utifrån en struktur.

Börja med att göra dig en bild av läget genom att ställa frågor till medarbetarna.

– Chefer kan vara lite rädda och obekväma med det första gången. Vad kommer jag att få för svar? Men det är viktigt att ta reda på hur det står till. Var modig, uppmanar Viktoria Lindhé.

Det är här chefsverktyget &frankly kommer in i bilden. I &frankly finns tillgång till en rad olika frågor, som sammansatta i ett paket kallas puls. En puls skickas enkelt ut till medarbetarna och går snabbt att besvara. Som chef får du direkt ett kvitto på hur gruppen mår "just nu" och var du behöver lägga fokus i ditt ledarskap.

Viktoria Lindhé tipsar om en av de allra mest populära pulserna, &Diagnose Drivers som består av sju frågor som ger dig ett slags nuläge i ditt team och en startpunkt att jobba vidare ifrån.

diagnose drivers

– Det här är ofta den allra första pulsen som chefer väljer att skicka ut i sitt team, för att få reda på vad gruppen behöver arbeta vidare med i organisationen.

Svaren ger en viktig fingervisning om hur det står till med olika drivkrafter bakom engagemang i teamet.

– Men de stora insikterna kommer sedan, i diskussionen om resultaten ihop med teamet. Där hjälps ni åt att trimma seglen. Ledaren bär ansvaret att skapa tillfälle för diskussion, men teamet behöver vara med och ansvara för att ta fram en handlingsplan utifrån resultaten, säger Viktoria Lindhé.

7 frågor som tar pulsen på ditt team

Hur känner du dig? 400x660px1: Hur känner du dig?

Drivkraft: Välmående
Actions för chefen: ”Välmående kan handla om gruppen eller individen. Om anledningen till att man inte mår bra är individnära, som till exempel en skilsmässa eller sjukdom, så kan du som chef uppmuntra till individuella samtal och att medarbetaren tar hjälp. Handlar det om gruppen så kan det till exempel röra sig om arbetsfördelningen. Kanske går några på knäna när andra har det lugnare? Få då igång en dialog i teamet om hur man kan be om och erbjuda hjälp. Ge som chef en tydlig bild av hur arbetet ska prioriteras. Uppmuntra motion och pauser, som hjälper stressade medarbetare att få distans till sitt arbete på ett positivt sätt och gör det enklare för dem att få överblick och prioritera”, säger Viktoria Lindhé.


Det finns en stark laganda på vår arbetsplats just nu2: Det finns en stark laganda på vår arbetsplats just nu

Drivkraft: Samarbete
Actions för chefen: ”Vid ett lågt resultat så kan man behöva bena ut med en extra fråga om det handlar om samarbetet i teamet eller om samarbetet med andra team. Ibland är det så enkelt som att få igång dialogen och skapa förståelse. Uppmuntra till att följa med en kollega ut ­– lyssna och se hur de säger och gör i sin vardag. Varför är en situation som den är? Vad kan jag lära mig av dig och vad kan du lära dig av mig?
Bjud in till dialog med andra team om det är där det gnisslar. Fråga om ni får delta i deras teammöte, eller bjud in till det egna. Ät lunch med några i det andra teamet. Skapa kontaktytor.”


Jag känner mig värdefull på jobbet

 

3: Jag känner mig värdefull på jobbet

Drivkraft: Bekräftelse
Actions för chefen: ”Här handlar det väldigt mycket om att bli sedd. Hur man vill bli sedd kan skilja sig från en individ till en annan. Prata om det i gruppen: Hur kan ni träna er på att se varandra och det ni åstadkommer? Hur berättar ni om när någon har hjälpt en kollega i en knivig situation, eller när någon har stängt en affär? Se till att göra bekräftelse av varandra till en vana. Verktyget &frankly kan skicka ut påminnelser kring det man har kommit fram till i teamet, till exempel: Har du givit en kollega feedback? Vem i teamet vill du ge en high five denna vecka?”


Just nu känner jag mig stolt att berätta för andra att jag jobbar på

4: Just nu känner jag mig stolt och berättar för andra att jag jobbar på Företaget

Drivkraft: Stolthet
Actions för chefen: ”Det här är en stor och viktig samlingsfråga för flera olika saker. Det kan handla om att organisationen upplevs ha ett bra ledarskap och om kulturen på arbetsplatsen eller om det till exempel ges utvecklingsmöjligheter och om ledningen är bra på att kommunicera. Det handlar så klart även om att ha en arbetsgivare som står för något som jag också står för. Diskutera med ditt team: Vad gör mig stolt över min arbetsplats? och Vad betyder det ledningen säger för oss, på gruppnivå?”


Tycker du att företaget använder sig av din kompetens på rätt sätt
5: Tycker du att företaget använder sig av din kompetens på bästa sätt?

Drivkraft: Utveckling
Actions för chefen: ”Här handlar det om att man som chef har en bra dialog med medarbetarna, att man känner till vad de kan och gör en kompetensinventering. Var står personerna i ditt team nu och vilka förutsättningar har de inför det som behövs framöver? Ha en dialog med dem kring det. Som medarbetare behöver vi både ha kunskap för det vi levererar på idag, men också märka att vi vässar oss för uppgifter som kommer i framtiden.”


Företaget är på väg åt rätt håll6: Vi är på väg åt rätt håll

Drivkraft: Riktning
Actions för chefen: ”Som chef behöver du först och främst känna dig säker på att du själv vet vilken riktning organisationen och ditt team ska fortsätta i. Var påläst och genomtänkt så att du känner dig trygg med att prata om vision och mål. Diskutera med ditt team vad företagets eller organisationens mål och riktning betyder för er, som team och för varje individ. Om ni får nya mål så prata igenom vad ni behöver göra annorlunda i teamet för att kunna leverera på det.”


 

 

Skulle du rekommendera din chef till en vän7: Skulle du rekommendera din chef till en vän?

Drivkraft: Ledarskap
Actions för chefen: ”Det här är en otroligt naken fråga för en chef. &frankly har mjukare varianter av den här frågan om den här känns för svår. Samtidigt ger den här frågan en fantastisk möjlighet att utveckla ditt ledarskap och ditt team. Det krävs mognad och mod att ta upp svaren på den här frågan till diskussion. Det får inte vara anklagande: ”Varför har ni svarat så här?” Säg hellre: ”Jag ser att inte alla skulle rekommendera mig som chef just nu. Vad kan jag tänka på i min vardag för att komma närmare mitt mål att vara en riktigt bra chef?”


Testa pulsen helt kostnadsfritt i 14 dagar med ditt team! Signa upp via denna länk, bjud in ett par kollegor och skicka frågepulsen &Diagnose Engagement Drivers.


New call-to-action

 

LedarskapMedarbetarengagemangVälmåendeSamarbeteBekräftelseUtvecklingStolthetRiktning

Kristofer Sandberg

Kristofer Sandberg

Brand Content Manager. Jobbar helst med papper och penna men har svårt att se vad jag skriver.

Senaste inlägg

Prenumerera på People First