Scrive ökar engagemanget med "co-drivers"

Att växa som företag när medarbetarna jobbar hemifrån är inte det lättaste. För hur onboardar man nya medarbetare på ett bra sätt? Hur bygger man en stark kultur på distans?
– Vi lägger stort fokus på att utveckla våra chefer så att de kan bli ännu bättre ledare för sina team, säger Stina de Hevesy.
Så här gjorde Scrive för att hålla kursen genom pandemiåret.

Hur påverkar det här oss som företag? Vad händer med våra medarbetare? Kommer sammanhållningen att försvinna när vi inte ses?

Stina de Hevesy och hennes team på Scrive hade mycket att tänka på när de som många andra företag för ett år och ett halvt år sedan hastigt lämnade kontoret och ställde om till hemarbete. 

– Vi hade ingen aning om vad det här skulle innebära. Ovissheten gjorde det svårt att ta beslut. Vi tog en vecka i taget, säger Stina de Hevesy, Head of People & Performance.

En vecka i taget blev en månad i taget. På Scrive, som är Nordens ledande aktör inom e-signering, rullade verksamheten på i hög fart och till skillnad från många andra organisationer så växte Scrive hela tiden med flera nyanställningar. Ganska snart visade det sig att oron för att tappa kontakten och sammanhållningen var obefogad. 

– Vi hade en stark tro på att medarbetarna skulle fixa det här och när vi blickar tillbaka så är det tydligt att vi är en organisation som klarar av att jobba på distans, säger Stina de Hevesy.


Så fick Scrive distansarbetet att fungera:

  • Regelbundna check-ins och check-outs inom respektive team.
  • Prioriterade stunder på dagen för socialt sammanhang.

Med facit i hand, hur har era medarbetare upplevt att det är att arbeta hemifrån?

– Genom &frankly har vi sett att de har känt sin effektiva, fokuserade och produktiva. Men vi har också sett att känslan av ensamhet har ökat. Vissa delar av organisationen har ett större behov än andra av att delvis kunna vara på kontoret. Den viktigaste insikten för oss är att inte fatta beslut om distans/kontorsarbete utifrån vad andra aktörer inom tech gör, utan att vi ska fatta beslut utifrån vad vi tror är bäst för vår organisation och våra medarbetare. 

Ni har växt kraftigt under hela pandemin, hur har det påverkat medarbetarengagemanget?

– Under förra året dubblade vi antalet anställda och under 2021 kommer vi att fortsätta växa med ytterligare 110 medarbetare. Det ställer krav på att vi kan onboarda alla på ett relevant och inkluderande sätt. De måste ju få så bra förutsättningar som möjligt i sin nya roll. Om vi lyckas så tror vi att det kommer att bidra till ett ökat engagemang. Vi vill också vara en arbetsplats som är lika attraktiv för nya medarbetare som för nuvarande medarbetare att vara kvar på. Därför lägger vi i år stort fokus på att utveckla våra chefer så att de kan bli ännu bättre ledare till sina team. Vi ser över våra ersättningspaket och bygger nya processer för utveckling och lärande.

Vilket är ditt viktigaste fokus för att öka engagemang 2021?

Att kontinuerligt samtala med medarbetarna. Det är när vi lär känna varandra, ger och tar emot feedback som tillit byggs och psykologisk trygghet skapas. Det leder till att man känner sig trygg, motiverad och engagerad på sin arbetsplats. En framgångsfaktor kommer även fortsättningsvis att vara att prata om vart bolaget är på väg och hur medarbetarna är med och påverkar vägen mot målen. På Scrive ser vi varje medarbetare som en "co-driver", en person som är med och bygger organisationen, processerna och har möjlighet till stort ägandeskap om man så vill. På så sätt hoppas vi att vi skapar en rolig, utvecklande och inkluderande arbetsplats, säger Stina de Hevesy.

Här kan du läsa mer om Scrive.


 

faq banner new

 

MedarbetarengagemangEmployee Engagement

Kristofer Sandberg

Kristofer Sandberg

Brand Content Manager. Jobbar helst med papper och penna men har svårt att se vad jag skriver.

Senaste inlägg

Prenumerera på People First