Så skapar du en feedbackkultur

Var femte medarbetare (22%) känner sig inte uppskattad på arbetsplatsen. Det visar data från &frankly. Att inte känna sig bekräftad är faktiskt den största anledningen till att medarbetare byter jobb. Men bekräftelse är inte endast chefens ansvar. Feedback från kollegor är lika viktigt. Så här skapar du som chef en medarbetardriven bekräftelsekultur.

Bekräftelse är en av de drivkrafter som allra tydligast bidrar till att öka engagemanget på arbetsplatsen. Inte bara föra att stärka vi-känslan, utan också för att styra och uppmuntra de beteenden som bidrar till att gruppen rör sig i riktning mot de gemensamma målen.

– Eftersom vi gärna gör mer av de saker vi blir bekräftade för, så är bekräftelse ett effektivt verktyg. Man kan vända på saken och fråga sig hur motiverande det är att lägga ner tid och energi på något som i stunden verkar viktigt och bråttom, men som du sedan inte får någon som helst återkoppling på, säger Viktoria Lindhé, Head of Customer Success på &frankly.

Bekräftelse_film

Att öka engagemanget bland medarbetarna handlar om att jobba med de drivkrafter som var och en bidrar till engagemanget. Bekräftelse är en av dessa drivkrafter och kopplingen till engagemang är särskilt intressant eftersom man genom att arbeta strategiskt med bekräftelse även kan påverka övriga drivkrafter.

– Sambandsstudier har visat att grupper som har en väl fungerande återkopplingsprocess med regelbundna avstämningar och utvecklingssamtal, även har en högre andel positiva svar på övriga drivkrafter. Chefens och teamens bekräftelsearbete driver alltså även andra frågor i rätt riktning, säger Viktoria Lindhé.

Därför är bekräftelse och god feedbackkultur viktigt:

 • Det bidrar till förändring och förbättring
 • Det hjälper till att få önskvärda beteenden att ske om och om igen
 • Det gör att vi vågar erkänna misstag och lär av varandra
 • Det bidrar till ökad innovationstakt
 • Det får oss att göra det där ”lilla extra”

Hur skapar man då en medarbetardriven bekräftelsekultur? Med vår checklista kommer du snabbt igång.

 1. Definiera
  Prata i teamet om vad feedback är för just er grupp. Hitta en gemensam definition.
 2. Sätt spelregler
  Bestäm hur ni vill använda feedback, till exempel: ”Feedback i vår grupp ska vara specifik, konstruktiv och ska ges mellan två personer”.
 3. Öva
  Träna på att ge varandra feedback, bestäm till exempel att alla teammöten ska avslutas med att ni ger varandra positiv feedback (antingen var och en runt bordet, eller till kollegan till höger).
 4. Öva mer
  Utveckla feedbackövningen med att varje teammedlem bestämmer en individuell situation då hen ska ge eller be om feedback.
 5. Påminn
  I &frankly finns frågor som påminner medarbetarna att både ge och be och feedback.
bekräftelse question

”Sluta, börja, fortsätt” eller ”3x3”-metoden?
Läs mer om olika feedback-metoder.

 

New call-to-action

MedarbetarengagemangBekräftelse

Kristofer Sandberg

Kristofer Sandberg

Content och PR-manager. Jobbar helst med papper och penna men har svårt att se vad jag skriver. Vad tyckte du om den här artikeln? Hör av dig!

Senaste inlägg

Prenumerera på People First