Så påverkar ledarskapet medarbetarnas laganda

Ett närvarande, lyhört och coachande ledarskap skapar många ringar på vattnet. Bland annat ökar det medarbetarnas vi-känsla och samarbetsförmåga. Det visar data från &frankly.

Vad är det som gör att det finns en starkare vi-känsla på vissa arbetsplatser och att medarbetarna där samarbetar bättre än på andra ställen? På vilket sätt påverkas det här av ledarskapet?

Studier har visat att team där medarbetarna visar respekt för varandras åsikter och känslor är särskilt framgångsrika när det kommer till att samarbeta. Hur vi kommunicerar och bemöter varandra är alltså avgörande faktorer. Men de här sakerna uppstår inte av en slump. Respekten måste bottna i en gemensam angelägenhet. Ett tydligt ”why” eller syfte som triggar engagemanget hos varje enskild medarbetare och stärker vi-känslan. Och här spelar ledarskapet en helt avgörande roll.

Data från &frankly visar att:

  • 24% av medarbetarna anser inte att det finns en stark laganda på deras arbetsplats.
  • Men medarbetare på små företag (upp till 100 anställda) anser oftare än medarbetare på större företag att det finns en stark laganda.
  • 61% av de som inte rekommenderar sin chef tycker inte heller att det finns en stark laganda på deras arbetsplats.

samarbete grafik


Är ledarskapet viktigt för lagandan?

I vår rapport Employee Engagement 2020 har vi tittat på hur ledarskapet påverkar engagemanget på arbetsplatsen. En av insikterna är att de organisationer som satsar på sina chefer har en starkare laganda. Av alla medarbetare som svarar nej på frågan "Skulle du rekommendera din chef till en vän?" så är det hela 61 procent som inte upplever att det finns en stark laganda. 

Ladda ner rapporten här!

– Känslan av att vara del av, och känna sig trygg i en grupp är en grund­läggande mänsklig drivkraft. Om chefen inte lyckas skapa den här teamkänslan så påverkar det tydligt nöjdheten med både ledarskapet och arbetsplatsen, säger Lilian Ekelin, ledarskapsspecialist på &frankly.

Hur kan HR var ett stöd till cheferna i det här?
– Genom att ge dem förutsättningar för att faktiskt vara chefer. Med utbildning och coachning så bygger man också upp chefernas trygghet och tillitsskapande ledarskap, så att de i sin tur kan skapa förtroende i sina grupper. Man behöver sedan också skapa en gemensam målbild för varje team, där det bland annat är tydligt vad som ska åstadkommas. Slutligen så måste man skapa förutsättningar för människor att våga erkänna misstag, säger Lilian Ekelin.


New call-to-action

LedarskapStolthetEmployee Engagement 2020

Kristofer Sandberg

Kristofer Sandberg

Brand Content Manager. Jobbar helst med papper och penna men har svårt att se vad jag skriver.

Senaste inlägg

Prenumerera på People First