Så ökade Umeå Energi engagemanget – satsade på cheferna

För att få fart på engagemanget gäller det att involvera hela organisationen och att få cheferna att själva driva engagemanget i sina team. Då blir effekten och aha-upplevelsen allra störst. Så här gjorde Umeå Energi.

 Det här är en artikel från People Firstett nyhetsbrev från &frankly Prenumerera nu! 

Umeå Energi LANDSCAPE V6

Engagemang kan vara många olika saker. För Umeå Energi handlar det bland annat om att förenkla processer och hitta nya lösningar. För att skapa bästa möjliga förutsättningar och för att förstå vad som är viktigt för medarbetarna, så jobbade de tidigare med traditionella medarbetarundersökningar. 

– Men de blev väldigt tidskrävande att genomföra och innebar mycket arbete i att följa upp resultaten, säger Elizabeth Eriksson, HR-strateg. Vi ville ha något annat – korta pulsmätningar, här och nu.

Att få med sig hela organisationen och alla chefer var inte gjort utan ansträngning. Men resultatet var mödan värd.

– I början var vissa skeptiska och avvaktande. Men när de förstod att vi med pulsmätningar kan prata om resultatet direkt, så lossnade det, säger Elizabeth Eriksson.

New call-to-action 

Medarbetarengagemang

Kristofer Sandberg

Kristofer Sandberg

Brand Content Manager. Jobbar helst med papper och penna men har svårt att se vad jag skriver.

Senaste inlägg

Prenumerera på People First