Så blir medarbetarna motorn i hållbarhetsarbetet

Vi kan analysera, planera och rapportera hållbarhet i all oändlighet, men om vi inte ser till att efterleva våra planer har vi inte en chans att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål. Medarbetarengagemang är nyckeln för att bygga ett hållbarhetsarbete som leder till verklig förändring. Här är fem tips på hur du får det att funka.

Medarbetarna är företagets viktigaste resurs. Om de är motiverade och stolta över sin arbetsgivare har företaget goda förutsättningar att uppfylla sina mål. Historiskt sett har lönen haft en stor påverkan på medarbetarnas motivation. Men idag är det andra faktorer som spelar in. Millennials (födda 1981-1996) är den största gruppen på arbetsmarknaden idag och 95 procent av dem vill kunna identifierar sig med sin arbetsgivares värderingar och bidra till något som lämnar ett positivt avtryck. 

Att företag tar ställning i hållbarhetsfrågor blir allt viktigare. Att aktivt bekämpa klimatförändringarna, sociala frågor om jämlikhet och balans i livet, är frågor som ligger många unga varmt om hjärtat.

FN:s globala hållbarhetsmål är det i särklass största förändringsarbete som världen någonsin förbundit sig till och det kräver samarbete mellan länder, politiker, företag och individer.

5 tips – så skapar du förändring genom samarbete i din organisation

 1. Prata med medarbetarna om syftet
  Intresset och kunskapen kring hållbarhet skiljer sig ofta bland medarbetarna. Därför är det är viktigt med utbildningsinsatser. Medarbetarna behöver en gemensam grund att stå på så att alla kan vara delaktiga i diskussioner. Det är också viktigt att förtydliga varför företaget satsar på hållbarhet. En del av syftet är att skapa bättre förutsättningar för medarbetarna – att utvecklas och trivas på arbetsplatsen. Den förståelsen skapar ofta positiva attityder. 
 2. Ge medarbetarna mandat
  Styrelse och ledning har det övergripande ansvaret för hållbarhetsarbetet och måste därför visa gott föredöme. Medarbetarna bör också axla ansvar och få mandat för frågor som har koppling till deras områden. Den som har kundkontakt kan på olika sätt inspirera kunder till hållbara val, den som gör inköp kan säkerställa att företaget anlitar ansvarsfulla leverantörer och den som sitter på ekonomiavdelningen behöver ge utrymme för hållbarhet i budget. Här är det viktigt att föra en dialog om vad alla kan förvänta sig av varandra.
 3. Ge hållbarhet en stående plats på agendan
  Under intensiva perioder finns det risk att hållbarhetsarbetet nedprioriteras. Då är det viktigt att policys och rutiner finns på plats och att hållbarhet får en stående punkt på mötesagendan. Hållbarhet ska genomsyra hela företaget så se till att diskutera det som vilken annan strategiskt fråga som helst.
 4. Prioritera insatserna och kommunicera framstegen
  Att löpande informera om både små och stora framsteg visar att det hela tiden händer saker – och det ökar stoltheten bland medarbetarna. Prioritera de insatser som gör störst skillnad, men glöm inte bort att synliggöra hygienfaktorerna. Har ni till exempel etiskt certifierat kaffe? Syns det? Har ni miljömärkt handtvål? Även detaljer som dessa ökar medvetenheten.
 5. Gör det roligt och kreativt
  Hållbarhet är ett komplext begrepp som kan få många att känna uppgivenhet. "Vad spelar det för roll vad jag gör i det stora hela?". Om vi alla tänker så kommer vi inte långt. Vi måste inse vilken stor makt vi har och inspirera varandra till ett ökat ansvarstagande. Det är enkelt att vara konkret, det handlar bara om att börja göra. Till exempel genom att anordna en kontorsloppis, införa en hälsovecka eller utmana varandra i att skippa bilen till jobbet. Tävlingar kan sätta fart på motivationen.
Lycka till!

WEBINAR: 25/2

Vill du veta mer om hur du kan göra medarbetarna drivande i hållbarhetsarbetet? Anmäl dig till vårt webinar. Då får du också veta hur du kan använda FN:s globala hållbarhetsmål för att hitta era fokusområden.

webinar image for mail sustainability

 

StolthetHållbarhetSustainability

Linnea Eriksson och Therese Svensk

Linnea Eriksson och Therese Svensk

PURE ACT, som består av Linnea Eriksson och Therese Svensk, hjälper företag att arbeta med hållbarhet och rapportera enligt Hållbarhetslagen 6 kap 12 § ÅRL. Läs mer på pureact.se.

Senaste inlägg

Prenumerera på People First