Så blir du en HR-Jedi

”Har du förmånen att jobba med en HR-chef som är något alldeles särskilt? Let me know. Förebilder förtjänar en stund i rampljuset”.

För några månaders sedan gjorde jag en efterlysning på LinkedIn. Jag letade efter Sveriges bästa HR-chefer. Jag var nyfiken på vilka de var, hur de tänkte och vilka utmaningar de hade. Jag ville veta mer om deras drivkrafter och förstå vad som krävs för att lyckas i den här ganska komplicerade rollen. Kanske kunde jag få ännu bättre inblick i hur framkörda svenska företag är när det gäller HR. Om inte en fullständig nulägesanalys, så i alla fall en känsla för vart vi står och vart vi är på väg. Mest av allt så letade jag förebilder och konkreta tips att dela.

Det dröjde inte länge förrän namnen trillade in: “Anette har gjort ett jättejobb”, “Maria är inspirerande, modig och ifrågasättande”, “Helena har förmågan att se medarbetarnas potential”.

Och så fortsatte det. Responsen var långt över vad jag hoppades på.

Å andra sidan… Nej, jag är inte särskilt förvånad. HR engagerar. Frågorna är många gånger personliga och ibland känsliga. Den förändringsresa HR gör har inneburit att många inom yrket har skärskådat sin egen roll. Eftersom vi alla är med på resan så är det naturligt att fundera över vart man är på väg och vad som finns där. Förändring engagerar.

Jag bestämde mig för att ringa upp några av personerna jag hade fått tips om. Jag utgick från samma nyfikenhet som fick mig att skriva den där LinkedIn-posten och jag ville se om det fanns ett mönster bland alla beslut, utmaningar och upp- och nedgångar som de jag pratade med stått inför. Utan att gå händelserna i förväg så kan jag avslöja att det sex mycket inspirerande och peppande samtal med några av Sveriges HR-Jedi’s (What Jedi? tänker några av er just nu. Läs mer här).

De jag pratade med var Helén Almroth (Personalkonsult, Huddinge Kommun), Monika Wiklund (HR Director, Omnicom Media Group), Maria Z Furenmo (Chief HR Officer, Svenska Spel), Leila Ljungberg (People & Culture Director, Snow Software), Emma Tägt (Head of Recruitment & Sourcing, Sodexo) och Sanna Flyckt (HR-partner, Akademiska Hus).

Det blev snabbt tydligt att de gemensamma nämnarna är tre egenskaper. Eller snarare förmågan att lösa tre utmaningar.

  1. De drivs av affären
  2. De är relationsbyggare ut i fingerspetsarna
  3. De är orädda

För de allra flesta av er är det här troligen inte mind-blowing eller någon ny insikt. För egen del ser jag det snarast som en bekräftelse på vad som i dag och i morgon är vitalt för ett lyckat HR-arbete.

1. “Vi måste vara närmare affären”

Det har blivit hippt att jobba med HR”. Det säger Helén Almroth och berättar att hon får in fler ansökningar till HR-tjänsterna än någonsin tidigare. Att humaniora har seglat upp i popularitet på universiteten är ytterligare ett tecken i tiden. Helén Almroth skriver under på att HR-rollen i dag är något helt annat än för tio år sedan. Hon är också glasklar med var på organisationskartan HR ska befinna sig.

Vi måste vara närmar affären. Vi får inte bli en egen bubbla. Har man bestämt sig för att HR bara är en serviceorganisation som ska leverera papper så funkar det inte”, säger hon.

En stor del av Helén Almroths framgångsformel handlar om att sätta samman alla lösa delar, hålla sig ajour med omvärlden och förstå i vilket sammanhang som man befinner sig. Hon har arbetet med HR i 30 år och tycker fortfarande att det är roligt. Med lång erfarenhet kommer också många referenspunkter. Hon skulle gärna se mer praktik i utbildningarna – och ett tydligare affärsperspektiv. Att vara nära affären handlar nämligen också om förståelse för ledarskapet, menar hon. Där finns access till hela organisationen.

Det är oerhört viktigt. Det är då man hittar till kärnan i verksamhet och har möjlighet att engagera flera olika grupper på företaget.

Vikten av att förstå helheten, från ledningens utmaningar till vad som diskuteras ute i organisationen bekräftas även av Monika Wiklund. Hon lyfter fram legitimitet och att visa nyttan med HR som en stor utmaning. Det är samtidigt det som triggar och gör HR så intressant.

Effekt och resultat. Vi måste hela tiden visa värdet av det vi gör och visa vilka resultat det leder till. Annars kan diverse HR-projekt upplevas som moment som stör verksamheten och tar tid från kärnuppdraget”, säger hon.

Monika Wiklund driver idag eget bolag med kunder såsom Walt Disney Nordics och har dessförinnan arbetat inom Regeringskansliet, läkemedelsbranschen och försäkringsbranschen. Hon beskriver sig själv som “ingen traditionell HR-människa”. Det betyder att hur något sker inte är så viktig. Det är målet som räknas. Även hon lyfter fram betydelsen av att komma nära affären.

Jag skulle nog säga att mitt fokus hela tiden är att hitta den smartaste lösningen. För det krävs att man förstår affären. Så genuin nyfikenhet och fingertoppskänsla håller jag högt”, säger hon.

Effekt och resultat alltså. Och nytta och tydlighet. Emma Tägt efterlyser fler konkreta åtgärder för nå den där åtråvärda effekten.

Visioner är toppen. Men de måste vara tydliga. Det måste finnas en handlingsplan att gå tillbaka och återkoppla till.

Emma Tägt berättar att hon fortfarande upplever en stor okunskap om vad HR egentligen gör. Något som säkerligen hänger samman med otydligheten.

Jag överhörde ett samtal en gång där den ena sa ‘jag förstår inte, det är så poppis att söka HR. Hur många kan egentligen jobba med lön?

När Emma Tägt beskriver sina erfarenheter, utmaningar och metoder målar hon upp en bild av en bred roll som rör sig från lönehantering till efterlevnad av lagar och affärsutveckling. En verklighet som givetvis skiljer sig från företag till företag, men som helt säkert också känns igen av väldigt många. När det gäller just ledarskapet och att stötta chefer, är kommunikation hennes viktigaste verktyg. Det är genom kommunikation man skapar återkoppling, involvering och kommer närmare affären.

Den bästa bekräftelse jag har fått på mitt arbete var kommentaren: Nu förstår jag varför HR ska vara med i ledningsgruppen”, säger hon.

Sanna Flyckt på Akademiska Hus nämner samma dilemma som sina branschkollegor:

Min utmaning handlar om att förstå processer och komma nära verksamheten, där det händer. Då vet jag var jag bäst kan bidra. Men HR måste finnas med i ledningen, där de strategiska besluten fattas. Vi måste finns med tidigt i processerna. Det gör vårt jobb så mycket lättare”, säger hon.

Tricket för att komma in är att jobba med sin trovärdighet. Om man tror att man vet allt så är man illa ute. Man måste vara ständigt nyfiken.” säger Helén Almroth.

Men bortsett från visioner, konkreta åtgärder och en plats kring styrelsebordet, vad krävs för att få det att fungera? Svaret är glasklart: “Resurser”, säger alla.

2. ”Engagerade medarbetare är de bästa ambassadörerna”

Ett populärt begrepp inom HR är medarbetarupplevelsen. Ett synsätt som i praktiken borde placera HR-frågorna allra högst upp på dagordningen. Så är inte alltid fallet, men helt säkert rör vi oss i rätt riktning. Leila Ljungberg eftersträvar en unik form av delaktighet. En slags tribe.

Det viktigaste är att designa en upplevelse för medarbetaren. Att jobba för att inkludera och skapa en känsla av tillhörighet”, säger hon.

Leila Ljungberg sporras av den personliga delen som HR-jobbet innebär och att leverera ett värde som tar organisationen framåt.

Jag får en ‘happy brain’ av att leverera och se vad det gör med verksamheten. Och den magin anser jag händer i mötet mellan människor. Det är då vi inser att vi är mer lika än olika. Därför tycker jag så mycket om det här jobbet. Tricket för att lyckas är att hela tiden fortsätta leverera. Med små, små tweaks”, säger hon.

Sanna Flyckt framhåller att det krävs en stor portion lyhördhet och att ansatsen kan vara avgörande.

HR handlar om mänskliga relationer och då är det viktigt att komma in rätt. Stolta och engagerade medarbetare som är på rätt plats ger mig och sin omgivning mycket energi. De är de bästa ambassadörerna för företaget”, säger hon.

Trots att HR-frågor ökat rejält i status de senaste åren så är det fortfarande ofta som administrativa arbetsuppgifter inkluderas i HR-rollen. Sysslor som ibland inte har det minsta med HR att göra. Att komma bort från det här och samtidigt tydliggöra vilken roll man spelar är något Maria Z Furenmo försöker göra.

Jag gillar inte långa dokument. Och om inte jag orkar läsa en alkoholpolicy, så kommer ingen annan att göra det heller. Det ska vara ett enkelt och tydligt språk. HR ska vara precis så, enkelt och konkret”.

Skippa flosklerna”, säger Emma Tägt. “Det handlar om att leverera och man får själv bjuda upp till dans.

3. “Om vi inte har samma värderingar så slutar jag”

Om vissa inom HR upplever att det är svårt att nå fram, så är det inget Maria Z Furenmo känner igen sig i. Hon har jobbat med marknadsföring och sälj och är van att ta den plats som krävs. Kanske bidrar det också till att hon talar om medarbetarupplevelsen på samma sätt som kund- och spelupplevelsen.

Treat you employees like you treat your customers! Här på Svenska Spel har HR fått en annan framtoning och jag upplever inte att vi har svårt att göra oss hörda i ledningsgruppen. Men jag är ganska orädd. Om det visar sig att jag och ledningen inte delar värderingar, så slutar jag. Det har jag gjort två gånger.

Monika Wiklund kommer tillbaka till vikten av att våga lita på sin magkänsla, något som i och för sig är lättare med några år i bagaget. Men modet måste finnas där.

När det har skett omorganisationer som jag inte trott på så har jag tackat för mig. Det är viktigt med integritet för att kunna göra ett bra jobb.

Risktagande och mod är i allra högsta grad ömsesidigt. Helén Almroth efterlyser en rejäl dos entreprenörstänk hos de stora bolagen.

Man måste våga när man anställer, få chefen att tro på saken. Det finns inga framgångsrika företag som inte vågar”, säger hon.

Mod, affärssinne och relationer är fortsatt den magiska formeln till ett alldeles utomstående HR-arbete. Tack för förtroendet och tack för samtalen.

kommunikationLedarskapMedarbetarengagemangMedarbetarundersökningarHR Trender

Caroline Fjellner

Caroline Fjellner

Allt handlar om människor. Det är därför jag älskar att se vårt företag växa – ju fler vi är, desto roligare. När jag inte är upptagen med att bygga &frankly ser jag till att vara upptagen av kultur: filmer, mat, radio (gravt P1-beroende), böcker, etc.

Senaste inlägg

Prenumerera på People First