Så arbetar SAS med pulsmätningar

För drygt fyra år sedan gick SAS från att göra traditionella medarbetarundersökningar till att helt jobba med pulsade mätningar.
– Vi behövde titta på engagemang och medarbetarnöjdhet oftare än vi gjorde, säger Rebecca Lucander, People & Culture Manager på SAS. Här berättar hon hur de gick från behovsanalys och upphandling till implementering och mätning.

SAS består av cirka 13 000 medarbetare, varav omkring 1000 arbetar på något av kontoren i Sverige, Norge eller Danmark. Den största gruppen medarbetare (cirka 5000 personer) är ”flygande” och jobbar både ombord på planen, på flygplatser och i hangarer. Innan SAS började med pulsmätningar använde de sig av en traditionell undersökning.

– Vi hade en årlig medarbetarundersökning som var ganska omfattande med cirka 80-100 frågor. Det tog lång tid att svara på alla frågor och det tog lång tid (fyra-sex veckor) att få resultaten och då har ju saker och ting hänt i verksamheten. Det var svårt att agera på rätt nivå. Vi behövde göra en förändring, säger Rebecca Lucander.

SAS hade tre krav på det nya verktyget:

 1. Snabbt
  Det skulle gå snabbt att svara på frågorna och resultaten skulle 
  vara tillgängliga direkt.
 2. Transparent
  Resultaten skulle vara tillgängliga för både chefer och medarbetare.
 3. Flexibelt
  Det skulle vara möjligt att jobba med olika slags
  frågor inom olika delar av organisationen.
SAS Case

Implementering i två steg

Efter att SAS valt verktyg (&frankly) så var det fullt fokus på att göra en bra lansering internt.

 1. Utrullning i olika faser
  – Vi började med en enklare medarbetargrupp (tjänstemän) och en svårare (piloter).
 2. Workshops med fokusgrupper
  – Vi försökte ta reda på vilka frågor som skulle kunna komma upp?

– Det var viktigt för oss viktigt att förklara syftet och att vi inom HR lyssnade på alla inblandade. Det var också viktigt att sätta igång och prova. Men eftersom alla har väldigt olika förutsättningar så vi hade många utmaningar, säger Rebecca Lucander.

Vilka var reaktionerna från medarbetarna?
– Initialt var de nyfika. Verktyget är enkelt och det går snabbt att svara på frågorna. Sedan finns det alltid de som har svårare för förändringar.

Mäter kvartalsvis

I dag gör SAS pulsade mätningar kvartalsvis. Sex frågor skickas ut vid varje tillfälle. I mätningen som sker i Q1 (februari) adderas ytterligare 35 frågor.

– De frågorna handlar om ledarskapet, medarbetarskapet, mål, arbetsmiljö med mera och kommer ursprungligen från vår traditionella undersökning. Men dessa frågor är i &frankly väl paketerade och medarbetarna upplever inte att det är för mycket. De här frågorna gör att ledarna och vi inom HR får lite mer att att jobba med på övergripande nivå och får en benchmark på hur vår organisation står sig mot andra kunder till &frankly, säger Rebecca Lucander.

Vad innebär det här för er på HR när det kommer till arbetsbelastning?
– Det blir mindre administration bland annat eftersom vi har kopplat vårt HR-system till &frankly. Det innebär att vi alltid har uppdaterade grupper och användare. Merarbetet består i att ta hand om svaren på frågorna. Men det ser vi som ett plus. Och vi har varit så smarta att vi i samband med våra kvartalsrapporter kan presentera ett färdigt medarbetarresultat. Så när våra ledare går ut och pratar om våra finansiella resultat så har vi också ett färskt resultat från &frankly som de kan prata om och visa hur de två hänger ihop.

Vad är det största värdet av att jobba som ni gör i dag?
– Vi får mycket bättre data och kan agera på ett bättre sätt. Vi sätter medarbetarfrågorna på agendan och kan på ett naturligt sätt prata om det som är viktigt. Vi inom HR kan driva viktiga strategiska frågor och kliva in i en förändringsledande roll snarare än att vara en HR-polis. Vi får ett KPI på vårt humankapital och det är superrelevant för oss. 


Den här artikeln kommer från en intervju i podcasten HR-chefen av Per Brolin.
Foto: SAS.

SAS Case

förändringsarbeteMedarbetarengagemangMedarbetarundersökningarEmployee EngagementSAS

Kristofer Sandberg

Kristofer Sandberg

Brand Content Manager. Jobbar helst med papper och penna men har svårt att se vad jag skriver.

Senaste inlägg

Prenumerera på People First