På Spot On är välmående lönsamt

Medarbetarna först. Sedan kunderna. På tredje plats kommer lönsamheten. Låter det upp och nedvänt? Spot On är inte som vilket företag som helst. 


Det här är en artikel från People First, ett nyhetsbrev från &frankly Prenumerera nu!


Googlar man ”Sveriges Los Angeles” som kommer man inte till Jönköping. Men Julia Runfeldt på Spot On kallar sin hemstad så, givetvis med glimten i ögat. Och med lite fantasi kan absolut strandpromenaden längs Vättern liknas vid Venice Beach. Vackert är det hur som helst.

Att må bra och ha roligt på jobbet är centralt på företaget Spot On. Men det är inget som manifesteras med inramade citat eller värdeord. Här sitter kulturen i individerna, som genom sitt sätt att vara mot varandra och mot kunderna, speglar värderingarna. Det här med att ”må bra och ha roligt” är faktiskt så pass viktig att det kan betyda att man tackar nej till uppdrag om de inte känns roliga.

På Spot On kretsar det mesta av affären kring e-handel och digitala transaktioner. Kunderna är både stora och små, med den gemensamma nämnaren att det i projekten finns något som Spot On upplever att de kan utveckla och själva lära sig av.

– Vi brukar prata om att både våra kunder och våra medarbetare ska vara nöjda. Ska man vara helt ärligt så tycker vi att det är snäppet viktigare att våra medarbetare är det. För det leder till det andra och i förlängningen också till bra siffror, säger Niclas Frid, konsultchef och en av grundarna på Spot On.

När Niclas Frid och hans medgrundare startade Spot On, så var det utifrån en dos frustration över att som konsulter inte riktigt äga sin egen tid och att ständigt känna debiteringskravet flåsa i nacken. Tillsammans drömde de om att skapa en annan slags arbetsplats och bygga den kultur de saknade: en flexiblare tillvaro med starkare teamkänsla och möjligheten att erbjuda kunderna en större palett av tjänster. I takt med att de har växt har det här konkret inneburit att den enskilt viktigaste faktorn hos potentiella medarbetare är att vara snäll.

– Det är på riktigt jätteviktigt för oss, för det speglar så mycket hur man agerar mot varandra och mot kunderna. Vi vill sträva mot att göra kunden nöjd och jobba med saker som vi brinner för. Och det vill vi göra på vårt sätt, säger Niclas Frid.

Vad kännetecknar då kulturen på Spot On, mer än att vara snäll? Vad finns bortom pingisbordet och Playstationspelen (för jo, de finns där också)? Niclas Frid säger att det egentligen är något medarbetarna ska svara på. Sagt och gjort, en rundfrågning på kontoret i Jönköping visar med övertygande majoritet att ”ha kul” är vad det handlar om.

– Alla litar både på varandra och på att vi löser problem efter bästa förmåga. Vi är en familj, säger Jonas Olsson som tillhör Team Batman på Spot On.

Niclas_JuliaJulia Runfeldt, marknads- och försäljningsansvarig, anslöt till Spot On för cirka två år sedan. Hon liknar den familjära kulturen vid Gnosjöandan.

– Vi är inte så intresserade av flashiga titlar här. Istället handlar det om att man hjälper till, både med att följa med på kundmöten och att rensa i förrådet när det behövs. Även om vi skulle bli 70 anställda så skulle vi inte släppa på det, säger hon.

I dag finns Spot On i Jönköping, Göteborg och Stockholm. Affärerna går bra och stämningen bland medarbetarna är på topp. Att sätta så stark vikt vid att ”ha roligt” har visat sig vara en framgångsfaktor och lett till nya affärer och samarbeten. När Health Tech-företaget Dynamic Code behövde en ny partner för sin e-handel så tog de kontakt med Spot On. Syftet var att hitta någon som inte bara kunde sin sak, utan också föreslog en bra lösning utifrån relativt små resurser. Ett möte blev två, och har i dag utvecklats till ett fullskaligt samarbete.

– Jag fick en jäkligt bra känsla för företaget och människorna. De ville framåt och prioriterade att ha kul på jobbet. Det matchade vår kultur väl och det gör att vårt samarbete idag är väldigt enkelt, säger Henrik Georgson, E-commerce Manager på Dynamic Code.

New call-to-action

Att hålla liv i en stark kultur kan vara svårare än man tror. Spot On började använda &frankly 2017, till en början för att förstå vad som egentligen motiverade medarbetarna.
– Det första året använde vi &frankly mest för att kolla motivationen och se så folk mådde bra. Vi hade även lite problem med höga stressnivåer och vi ville kartlägga och förebygga det, säger Niclas Frid.

Att valet över huvud taget föll på &frankly berodde bland annat på att upplägget med allt ifrån gränssnitt, frågor (och hur man svarar på frågor) liknade Spot Ons sätt att själva uttrycka sig. Och givetvis bidrog möjligheten att själv kunna formulera frågor.

– Vi brinner för det agila och inte minst agil HR. Vi tror mycket på korta kontinuerliga avstämningar och förbättringar. Av just den anledningen var vi inte särskilt sugna på några långa medarbetarundersökningar, utan valde &frankly. Men en annan viktig aspekt är att medarbetarnas svar är anonyma. De vågar säga vad de tycker, och det stärker vår kultur och transparens, säger Niclas Frid.

En av frågorna som Spot On återkommande pulsar ut till alla anställda lyder ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera Spot On som arbetsgivare till en vän?”. Frågan är en så kallad eNPS-fråga (Employee Net Promoter Score) och svaret kan ses som indikation på hur engagerade medarbetarna är. Ju högre siffra desto bättre. Vid senaste mätningen hade Spot On 64 (jättehögt)!

– Det är ganska bra va? (skratt). Vi är såklart jätteglada för det. Men det gäller för oss att fortsätta jobba med det här, att kontinuerligt bygga kulturen och förstå vad som driver våra medarbetare och team. Det är den vägen vi ska gå, säger Niclas Frid.

Lär dig mer om NPS och eNPS här!


3 tips från Niclas Frid

Så jobbar Spot On med &frankly för att bygga engagemang i sina team:

  1. Ställ relevanta frågor som medarbetarna vet att ni arbetar med, då blir engagemanget högt.
  2. Diskutera resultaten i teamet och skapa åtgärder tillsammans.
  3. Integrera &frankly med Slack (eller annan tjänst) för högsta möjliga svarsfrekvens.

+ Glöm inte bort att du i appen kan jämföra dina egna svar med ditt teams. Det ger en ökad förståelse för sin egen och andras situation.


Webinar för HR-ledare och chefer: Så jobbar du med engagemang med &frankly 

Läs dig mer om vad som driver engagemang och hur du kan arbeta kontinuerligt med frågor, insikter och actions. Anmäl dig direkt!

New call-to-action

LedarskapMedarbetarengagemangVälmåendeenpsKultur

Kristofer Sandberg

Kristofer Sandberg

Brand Content Manager. Jobbar helst med papper och penna men har svårt att se vad jag skriver.

Senaste inlägg

Prenumerera på People First