Nya vanor och beteenden efter corona

Hur kommer arbetslivet att se ut när coronakrisen är över? Vilka nya beteenden och vanor kommer att prägla vår vardag? Niklas Laninge, psykolog och beteendevetare skriver om risk och beteende, nya vanor och gamla sanningar.

I skrivande stund verkar de flesta personer i min omgivning vara inne på sin andra månad av social distansering och hemmajobbande. Arbetslivet har minst sagt förändrats. De ledare jag pratar med vittnar om ett produktivitetsbortfall som en följd av att alla jobbar hemifrån. Andra pratar om försämrad problemlösningsförmåga och kreativitet då arbetet numera präglas av avstämningar och leveranser snarare än av spontana diskussioner. Givetvis rapporteras det en hel del också om ökad psykisk ohälsa – något som mina psykologkollegor inom företagshälsovården kan validera.

Läs också: Så resonerar HR-cheferna under coronakrisen

Som psykolog och beteendedesigner är det en fråga jag ofta får just nu: Vilka permanenta beteendeförändringar kommer vi se när pandemin väl är över? För att kunna besvara det måste vi först titta på tre sanningar inom beteendepsykologin.

3 grundprinciper inom mänskligt beteende:

  1. Beteenden påverkas mer av kortsiktiga konsekvenser än av långsiktiga.
  2. Vi människor är riskaversiva och tenderar att bete oss på ett sätt som minimerar personliga risker (en risk kan till exempel vara att bli smittad, få en utskällning, se dum ut eller att behöva betala en bot).
  3. Vanor är beteenden som sker per automatik och det tar ofta flera veckor att etablera en ny vana.

När jag tänker på vilka nya beteenden som är här för att stanna utforskar jag beteenden utifrån två parametrar:

  • Frekvens: hur ofta utför vi beteendet?
  • Upplevd risk: hur riskfyllt tycker vi att det är att utföra beteendet?

Utifrån det här gjorde jag en klassisk fyrfältare och plottade in några vanliga beteenden relaterade till jobbet i dag. Var placerar sig dina och dina medarbetares beetenden?

Laninge_ny1

Eftersom vanor tar tid att träna in och för att vi tenderar att undvika beteenden som upplevs riskfulla, så tror jag att de stora beteendeförändringarna är de som hamnar uppe i högra hörnet. De beteenden som återfinns i det nedre hörnet till höger är dock här för att stanna. 

Beteenden 2

Beteenden som vi numera utför på nästan daglig basis så som videomöten och virtuella incheckningar är här för att stanna. Dels för att vi tränat in dem under en längre tid, dels för att liknande, fysiska, beteenden som att resa kollektivt till jobbet och ha fysiska möten på publika platser, kommer att vara förknippade med risk över en längre tid. Här tycker jag exempelvis att det är intressant hur beteendet “gå till jobbet lite snuvig” gått från att vara ett beteenden som i viss mån premierats (låg upplevd risk) till att i dag kunna leda till en rejäl utskällning (hög upplevd risk).


Så skapar du som chef nya beteenden hos medarbetarna

Om du som chef nu märker att en rad affärskritiska beteenden hamnar uppe i det högra eller vänstra hörnet kan du välja en av två vägar:

  1. Hitta beteenden som fyller samma funktion fast där den upplevda risken är lägre (digitala versioner av samma beteende).
  2. Förenkla önskade beteenden och gör dem mer direkt belönande.

Det behövs väl knappast nämnas att väg nummer två endast är lämplig att när det objektivt sett är riskfritt att utföra önskade beteenden. När så är fallet kan följande strategier vara lämpliga:

  • Föregå med gott exempel – vi kopierar ofta beteenden från viktiga auktoriteter.
  • Lyft fram när många utför önskade beteenden – när vi är osäkra tenderar vi att göra som alla andra väljer att göra.
  • Skapa ett tydligt startdatum för när ni går tillbaka till det normala – högtider, fiktiva såväl som etablerade, är en effektiv trigger för beteenden.

Vill du lära dig mer om beteendedesign och psykologi?
Prenumerera på Niklas Laninges nyhetsbrev


Det här är &frankly

0365_AndFrankly_VideoExplainer_v07-BLING-SE

Ta reda på hur &frankly kan fungera i er organisation – Boka demo!

LedarskapKulturcorona

Niklas Laninge

Niklas Laninge

Niklas Laninge är ansvarig för psykologkoncernens enhet för beteendeinsikter och hjälper organisationer att bli beteendecentrerade i allt de gör. Han är aktuell med sex korta ljudböcker om att jobba hemma.

Senaste inlägg

Prenumerera på People First