Netflix och on-demand – så säkrar du kompetensen i din organisation

Har medarbetarna i ditt team rätt kompetens för att hantera vad som eventuellt sker i morgon? Vidareutbildning och kompetensutveckling handlar om mycket mer än att lära sig en ny programvara. Med ett strategiskt mindset, en tydlig plan och kontinuitet säkerställer du att ni är redo för utmaningar ingen visste fanns.

Coronapandemin har påverkat arbetslivet på ett sätt få kunde förutspå. Förändringar som i vanliga fall skulle ta flera år att genomföra har för många organisationer mer eller mindre tvingats igenom på endast några veckor. Det har varit omtumlande, kaotiskt och lärorikt. För att som arbetsgivare kunna fortsätt ha kontroll och styra över sin egen utveckling och resa, är det viktigt att tänka strategiskt och att ha en långsiktigt plan för medarbetarnas kompetensutveckling.

 • Vad krävs av oss i morgon?
 • Vilken kompetens måste vi ha?
 • Vad kan våra medarbetare idag?
 • Hur ska vi tänka kring livslångt lärande?

Betydelsen av att arbeta kontinuerligt med lärande uppmärksammas även av arbetsmarknadens parter och politikerna.

– I den så kallade LAS-utredningen finns förslag om att införa ett nytt stöd för kompetensutveckling, där syftet är att ge anställda möjligheten att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Hur det här ska fungerar i praktiken får vi se i maj (2021) när förslaget presenteras, säger Anna Schönfelder, HR-expert på Simployer.


Utveckling och vidareutbildning – så påverkar det medarbetarengagemanget
Ladda ner vår guide till engagemang


I dag finns ingen lag som reglerar ansvaret för kompetensutveckling. Men det råder en ömsesidig förväntan att arbetsgivaren ser till att de anställda har rätt förutsättningar för att kunna göra sitt jobb. När man i samband med åtgärderna kring corona införde korttidsarbete, där anställda tillfälligt går ner i arbetstid, var det många som passade på att skapade utrymme för kompetensutveckling.

– Sedan den 1 januari kan arbetsgivare och anställda komma överens om att den lediga tiden delvis används för kompetensinsatser, vilket givetvis gynnar både den anställde och företaget. Tanken är att erbjuda utbildningar som höjer eller breddar den anställdes kompetens, säger Anna Schönfelder.

Men morgondagens arbetsliv kommer också att ställa helt nya krav på medarbetarna. Att ha samma yrke genom hela sitt arbetsliv kommer att höra till ovanligheterna. Istället får man vara beredd på att arbeten och förutsättningar förändras och att man behöver vidareutbilda sig flera gånger.

– Vi kommer också att arbeta längre och det gör att behovet för att hålla sig uppdaterad ökar, säger Anna Schönfelder.

Frida Svengård är projektledare inom lärande på Simployer. Hon menar att själva formerna för lärandet har genomgått en förändring och att den digitala mognaden är större i dag än den var för bara ett år sedan.

– Många olika plattformar för digitalt lärande och interaktiva utbildningar är på frammarsch nu. Ser vi till vår egen verksamhet så har vi gått från att 2019 ha tio procent av vårt kursutbud digitalt till att i dag ha 100 procent digitalt, säger hon.


Läs också: 5 frågor som mäter er psykologiska trygghet


För att lyckas med kompetensutvecklingen och det livslånga lärandet så är enkelhet en nyckelfaktor. Är det inte enkelt så blir det inte av. Det gäller även att hitta en mix av måste-utbildningar och vill ha-utbildningar. Se på tillgången och utbudet som en streamingtjänst, till exempel Netflix.

– On demand-utbudet kommer att växa. Man har inte tålamod att vänta på en kurs ett visst datum. Vill man lära sig mer om en specifik fråga eller ämne så vill man göra det nu, säger Frida Svengård.

3 anledningar – därför är kompetensutveckling centralt

 1. Vi blir konkurrenskraftiga och bättre på att utveckla verksamheten
  Att det finns rätt kompetens i verksamheten är avgörande för att kunna vara konkurrenskraftig och erbjuda produkter och tjänster som marknaden efterfrågar. För att ny teknik och nya arbetssätt ska fungera krävs att anställda får tid och möjligheter att lära sig dessa.
 2. Du blir en mer attraktiv arbetsgivare
  Kompetensutveckling är viktigt för att behålla medarbetare och framför allt för att ha motiverade och engagerade medarbetare. Detta bidrar även till att arbetsgivarvarumärket stärks. Att ha ett gott rykte är viktigt för att kunna locka till sig ”talangerna” på arbetsmarknaden.
 3. Det är en kostnadseffektivt
  Det är dyrt att rekrytera – både i pengar och i tid. Det tar ett tag innan en nyanställd är självgående och levererar i sitt arbete. Genom att satsa på sina medarbetare och erbjuda goda utvecklingsmöjligheter kan man undvika dyra uppsägningar. Även om kompetensinsatser ofta ses som kostnader för arbetsgivare finns det pengar att tjäna!

Är du nyfiken på Simployers Kursabonnemang HR? Läs mer här.


Det här är &frankly
0365_AndFrankly_VideoExplainer_v07-BLING-SE

MedarbetarengagemangUtveckling

Kristofer Sandberg

Kristofer Sandberg

Brand Content Manager. Jobbar helst med papper och penna men har svårt att se vad jag skriver.

Senaste inlägg

Prenumerera på People First