Krig, ingenjörskonst och pulsade mätningar – en djupdykning i medarbetarundersökningens historia

Medarbetarundersökningar är ett etablerat begreppet och ett självklart inslag i de flesta verksamheter. Men dess historia går långt tillbaka och innehåller faktiskt en nypa dramatik.

När Gallup etablerade "Engagement Surveys" för mer än 30 år sedan var de pionjärer. Men historien om att mäta engagemang startar redan under andra världskriget. Under den här perioden spenderade USA stora summor på att undersöka beteendet hos sina soldater med syftet att höja deras moral. I likhet med dagens traditionella format ställdes frågor kring allt från kvaliteten på maten till soldaternas förtroende för sina ledare.

Medarbetarundersökningarnas förfader – en innovativ stålfarfar

Rötterna till dessa undersökningar går att härleda till slutet av 1800-talet när Fredrick Taylor, en nytänkande ingenjör, började studera hur medarbetarnas attityd påverkade produktiviteten inom stålindustrin. I studien var den huvudsakliga frågeställningen “What is the attitude of employees toward the company’s policies and practices?” och “What can be done to remove points of irritation and improve attitude?

Slutsatserna i undersökningen ligger inte särskilt långt ifrån dagens sanningar:

  • Bristfällig förankring bland medarbetarna ligger ofta bakom misstro mot mål och riktlinjer
  • Polices måste ligga i linje med medarbetarnas attityder och behov för att skapa engagemang.
  • Långt fler faktorer än lönen påverkar medarbetarnas inställning till sitt arbete
  • Medarbetarnas möjlighet att göra sin röst hörd påverkar förtroendet för ledningen

Undersökningen blev inte bara en kortlivad fluga, utan en bestående trend och tog rejäl fart under 1900-talet. Mycket tack vare en studie av National Industrial Advisory Board i USA (1944-1947) som påvisade en högre produktivitet hos de företag som genomförde “attitydundersökningar”. Givet insikten om att medarbetarundersökningen var en framgångsfaktor för industrin gav den amerikanska staten ett stort stöd för att öka användandet.

Det var inte bättre förr

Det är inte bara minnen av barndomens evigt soliga somrar och vita vintrar som väcker nostalgiska tankar om det som varit. Även rapporter om naturkatastrofer, konflikter och ungdomens förfall kan lura oss att tro att det var bättre förr. Kika gärna in på Gapminder om du behöver en påminnelse om hur långt vi har kommit. Gapminder är ett initiativ av Hans Rosling vars syfte är att sprida kunskap om hur det egentligen ligger till i världen. Testa gärna ”The ignorance test” som avslöjar hur liten minoritet som faktiskt är upplysta.

Detta gäller även medarbetarundersökningen. Flertalet rapporter avslöjar bristerna hos den årliga medarbetarundersökningen, som skapar frustration hos såväl medarbetare som ledning och HR. I dag finns istället pulsade undersökningar med lite olika inriktningar: Till exempel &frankly, Winning temp, Peakon och Officevibe. Vad tycker du? Var det bättre förr? Testa och bedöm själv!

ArbetsmiljöMedarbetarundersökningar

Caroline Fjellner

Caroline Fjellner

Allt handlar om människor. Det är därför jag älskar att se vårt företag växa – ju fler vi är, desto roligare. När jag inte är upptagen med att bygga &frankly ser jag till att vara upptagen av kultur: filmer, mat, radio (gravt P1-beroende), böcker, etc.

Senaste inlägg

Prenumerera på People First