Konkreta tips – så ökar du samarbetsförmågan i ditt team

Människan är ett flockdjur som historiskt alltid sökt grupptillhörighet och samarbeten. I dag är vikten av detta mer aktuellt än någonsin. Ett väloljat samarbete är nyckeln som får engagemanget att blomstra. 

Engagerade medarbetare beskrivs ofta som nyckeln till högpresterande team. Det är medarbetarna som, genom sin expertis och förmåga att hantera komplexa problem, utgör kärnan i de flesta kunskapsintensiva företag i dag. Utan dem ingen business. Exakt vad medarbetarengagemanget består av varierar mellan organisationer och kulturer. I grund och botten handlar det om beteenden som, när de upprepas om och om igen, stärker gruppen och bidrar till att företaget når sina mål. Att definiera dessa beteenden i en arbetsbeskrivning kan dock vara svårt. I sin allra enklaste form handlar det nämligen om att skapa trygghet och visa varandra respekt.

Just bemötande, hur vi kommunicerar med och förhåller oss till varandra, har visat sig vara särskilt viktigt när det kommer till hur vi samarbetar. Eftersom samarbete har en stark påverkan på engagemanget, så är varje teams framgång beroende av ett väloljat samspel. Det är när vi fungerar tillsammans som hävstångseffekten uppstår.


Bädda för ett effektivt samarbete – så här gör du!

  1. Dela misstag
    Skapa bra förutsättningar för människor att våga göra och erkänna sina misstag, kanske genom att dela med sig av egna misstag och lärdomar från dessa.
  2. Skapa samsyn – och följ upp
    Skapa tydlig gemensam bild av vad som ska åstadkommas, hur det lämpligen bör göras och vem som ansvar för vad. Säkerställ att alla sitter med samma bild på näthinnan! Här kan det även vara bra med regelbunden avstämning så att teamet känner till om delar av arbetet inte följer plan.
  3. Se till så alla kommer till tals
    Säkerställ att alla kommer till tals i kreativa skeden. Hitta en bra form för just ert team, genom att till exempel låta var och en tänka ut och teckna ned sin tanke innan den gemensamma diskussionen är igång.
SamarbeteSätt igång direkt och kartlägg förutsättningarna för hur ni samarbetar. Med vår Puls Colleagues in depth, som är en del av vår engagemangsmodell, kan du snabbt kartlägga vad medlemmarna i ditt team tycker är bra eller kan förbättras gällande ert samarbete.

Viktoria Lindhé, Head of Customer Success på &frankly, menar att det gäller att våga lita på den öppna dialogen mellan individer och leva som man lär för att kunna driva frågor med fullt ut engagerande medarbetare.

– Medarbetare är högst beroende av varandra, de planerar arbete ihop, löser problem, fattar beslut, följer upp på framsteg ihop. De behöver varandra för att åstadkomma allt detta. Samarbete sker ju dessutom både i ett team, men även med andra team och kanske till och med ihop med kunder eller externa parters. En kedja är aldrig starkare än dess svagaste länk.

SAMARBETE V1

 

Samarbetsmekanismer har bland annat Google gjort gedigna studier på. 2012 inledde de Project Aristotle där man ville ta reda på varför vissa team lyckades medan andra körde fast. Under tre års tid analyserade forskarteamet totalt 180 olika arbetsgrupper och det visade sig att de mest framgångsrika teamen inte alls var sammansatta utifrån en perfekt mix av personer. Istället var det hur individerna interagerade med varandra som var nyckeln. De team där medlemmarna respekterade varandras åsikter och känslor lyckades helt enkelt bäst. Gemensamt för dessa team var också Equality in distribution of conversational turn-taking, vilket betyder att alla kom till tals ungefär lika ofta.

– Project Aristotle har sannerligen lyckats sätta fokus på många intressanta områden som bidrar till att göra team mer effektiva. Ju fler perspektiv vi får på en situation, desto större är sannolikheten att vi finner den bästa lösningen. Så upp med tankarna på bordet och låt alla komma till tals, säger Viktoria Lindhé.

Googles projekt synliggjorde inte bara vikten av god kommunikation och respekt. Det visade också varför det som kallas ”psykologisk trygghet” är så viktigt.

– Psykologisk trygghet handlar om att känslan av att jag kan vara mig själv, att jag kan uttrycka vad jag upplever, känner och tycker, att jag kan ställa ”dumma” frågor, presentera nya idéer och erkänna misstag utan att riskera att bli bestraffad, säger Frida Mangen, HR-konsult.

Frida Mangen menar att psykologisk trygghet är helt grundläggande för att bygga agila team med hög innovationstakt och förmågan till snabba omställningar.

Google Pulse

I &frankly hittar du Pulsen Team Efficiency, tio frågor om samarbete och psykologisk trygghet, baserade på Googles slutsatser från Project Aristotle.

New call-to-action

Samarbete

Kristofer Sandberg

Kristofer Sandberg

Content och PR-manager. Jobbar helst med papper och penna men har svårt att se vad jag skriver. Vad tyckte du om den här artikeln? Hör av dig!

Senaste inlägg

Prenumerera på People First