Hur leder man en revolution? Charlotte Sundåker delar sin syn på ledarskap

När den globala ledarskapseliten samlades på Brilliant Minds i Stockholm tidigare i år, fick de bevittna ett historiskt ögonblick. Tillsammans med Ownershift mobiliserade Charlotte Sundåker 100 kvinnor i en tyst manifestation som satte ljus på snedfördelningen och orättvisorna i ägandet. Här berättar hon om sin syn på ledarskap och vad som krävs för att skapa engagemang som gör skillnad.

”Den som äger mest har mest makt”. Det skriver Charlotte Sundåker och Linda Waxin, grundarna av tankesmedjan Ownershift i Vem äger Sverige? En rapport som sätter ljus på ägandet av skog, mark, fastigheter, naturtillgångar och kapital i Sverige. Något förenklat är deras slutsats att män äger ungefär dubbelt så mycket som kvinnor, både som privatpersoner och näringsidkare. Varför det är så här, går rapporten inte in på. Men att det ska ske en förändring är tydligt. Inte minst är det formulerat i Ownershifts uppdrag: ”Att öka det kvinnliga ägandet i världen”.

– Det handlar inte bara om konkreta saker så som kapital, fastigheter och mark. Lika viktigt är att äga makten över sina individuella livsbeslut, säger Charlotte Sundåker.

Att sätta sig i förarsätet för en förändring av det här slaget är en alldeles särskild uppgift. Ledarskapet är dock något som Charlotte Sundåker hanterar både med respekt och rutin. Hon har tidigare varit både marknadschef och VD på det globala utbildningsföretaget Hyper Island. Här delar hon med sig av sin syn på ledarskap och vilka lärdomar hon både tar med sig till och från sitt nya uppdrag på Ownershift.


Vad är din viktigaste uppgift som ledare?
– Att vara en möjliggörare för andra att lyckas i sina uppdrag så att vi tillsammans kan uppnå det vi vill. Att finnas där som kommunikatör, kontinuerligt stöd och även kravställare där det behövs längs vägen.

Vilka särskilda ledarerfarenheter tar du med dig till Ownershift?
– Jag bär med mig den enkla läxan av att 1+1=3. Det vill säga att tillsammans kan vi åstadkomma så mycket mer än om vi agerar på vår egen kammare. I en kunskapsbaserad verksamhet gäller det också att ta vara på den kollektiva intelligensen för att få till högre kvalitet i resultatet.

Vad tror du är det viktigaste för att lyckas som ledare idag?
– Att våga reflektera kring sig själv och sina beteenden och vara i ständigt lärande. Och att våga fatta beslut, även där det är tufft.

Vilka lärdomar inom ledarskap har du gjort inom ramen för Ownershift?
– Vår arbetsgrupp består av nästan 30 personer som jobbar ideellt. För oss har det varit viktigt att agera på människors egna passioner och kompetenser för att bilda en grupp där alla är experter och samarbetar för att uppnå ett gemensamt mål och syfte.

På vilket sätt går detta att applicera i att leda ett företag?
– I sin enklaste form handlar det om att lyckas kanalisera engagemang som redan finns. Jag tror att alla människor i grunden är passionerade, men inte alla använder sina passioner i sitt arbete. Men om du gör det så går det att åstadkomma stordåd.  

Utöver det, vad är det viktigaste för att skapa engagemang hos medarbetare och team?
– Jag tror inte så mycket på att försöka skapa engagemang om det inte redan finns där. Men jag tror på att stötta medarbetare i att väcka liv i sitt eget engagemang eller åtminstone reflektionen kring huruvida engagemanget finns. Då är nyfikenhet hos ledaren och feedback så viktigt.

"Ett sätt att väcka liv i engagemang är att forma en gemensam bild och berättelse om framtiden och vad vi vill åstadkomma ihop."

– Viktigt att komma ihåg är dock att detta kräver förutsättningar som bara vi mycket priviligierade har. För många människor är engagemang en lyxvara och pengar på fickan ett akut behov. Men ledarskap behövs även då.

Vad tycker du många ledare förbiser i sitt ledarskap idag?
– Många ledare tror fortfarande att de måste visa sig starka och tuffa för att få respekt. Det är lågt hängande frukt att bara ta av sig rustningen och få kontakt med människor. Men ibland är det enklaste det svåraste. Den där rustningen kan vara riktigt tajt åtskruvad och kanske suttit på länge. Jag inspireras mest av de ledare som visar sin mänsklighet och sårbarhet.

Vad är den svåraste situationen du stått inför som ledare och hur löste du den?
– Jag har ganska svårt att jobba med människor som egentligen inte vill vara där och som inte delar med sig av det. Grunden till det är nog att ärlighet är en viktig värdering för mig. Ärlighet och öppenhet bygger tillit. När det inte finns så utmanar det mig mycket. De svåraste, men också mest befriande, situationerna är då jag insett att jag själv, genom mina beteenden stått i vägen för andras öppenhet. Att få självinsikt öppnar för utveckling.

Om Ownershift lyckas med sin vision att öka andelen kvinnligt ägande, hur tror du att det påverka hur vi ser på ledarskap?
– Forskning visar att mångfald i till exempel en styrelse eller ledningsgrupp gör att gruppen fattar beslut som är mer hållbara för människor och planet. Jag hoppas att även mångfald i ägande ska ha den effekten på stora strukturer och ekosystem, men också i enskilda människors vardag världen över.


Charlotte Sundåker

Aktuell: Bygger Ownershift, en rörelse för kvinnligt ägande. Bygger också företaget Planethon som stöttar ledare och näringsliv med hållbar utveckling. 
Privat: Livet kretsar kring barn, familj och vänner.

 

New call-to-action

Ledarskap

Kristofer Sandberg

Kristofer Sandberg

Content och PR-manager. Jobbar helst med papper och penna men har svårt att se vad jag skriver. Vad tyckte du om den här artikeln? Hör av dig!

Senaste inlägg

Prenumerera på People First