5 sätt att ge feedback

Konstruktiv feedback är kärnan i individers utveckling inom organisationer. Här är fem enkla metoder som skapar struktur och tydlighet – både för den som ger och för den som får feedback.

Feedback och återkoppling är en viktig process när det handlar om att knuffa individer och beteenden framåt. Rätt genomfört skapar det trygghet, bekräftelse och inte minst samstämmighet kring mål och värderingar. Men processen kan se väldigt olika ut och det finns många sätt att göra det på. Har du provat någon av dessa metoder?

1. Sluta, börja, fortsätt
Det här är en bra metod för att på ett konstruktivt sett ge återkoppling på en persons beteende.

• Berätta om något som personen borde sluta göra.
• Berätta om något som personen borde börja göra.
• Berätta om något som personen borde fortsätta göra.

2. 3 x 3-metoden
En bra metod är att i alla medarbetarsamtal prata om tre områden där personen är framgångsrik och tre områden där personen behöver utvecklas. Det kan hjälpa dig att få balans mellan vad som kan upplevas vara positiv och negativ kritik. I och med att du begränsar dig till dessa områden hjälper du personen att på ett tydligt sätt förstå vad som kan förbättras.

3. Jag-metoden
Du bör alltid ge återkoppling utifrån ditt eget perspektiv. Om du tycker att det är svårt kan du öva med hjälp av jag-metoden. Den kan hjälpa dig att undvika att sätta en etikett på personen framför dig.

Exempel: Säg ”Jag blev arg och sårad när du kritiserade min idé framför gruppen”, i stället för ”Du var okänslig igår”. Det hjälper din kollega att se hur hens beteende påverkar dig direkt.

4. Anteckningar
Det här är ett sätt att ge återkoppling i en grupp. Be alla i arbetsgruppen att skriva ned namnet på den person de vänder sig till och att avsluta dessa två meningar om den personen.

Exempel: Till _________: Det jag uppskattar mest hos dig är ________.
Något jag skulle vilja se mer av från dig är ________. 
Från_________.

Alla deltagare i gruppen skriver dessa meningar på en post-it-lapp om var och en av de andra i gruppen. När alla deltagare har skrivit, ger de återkopplingen muntligt en och en och lämnar sen över post-it-lappen till personen.

5. Återkoppling av det starkaste intrycket
Det här är en bra metod om du vill ge snabb återkoppling eller återkoppla till personer som du inte känner så väl. Berätta för din kollega vad ditt starkaste intryck av hen är (idag/den här månaden/angående detta projekt/i allmänhet).

Exempel:
"Mitt starkaste intryck av dig är att du är mycket målstyrd."
"Mitt starkaste intryck av dig idag är att du för med dig mycket positiv energi till gruppen."

 

screens

I &franklys bibliotek finns flera frågor som handlar om hur väl feedbacken i er organisation fungerar. Feedback på feedbacken alltså :-)

Vill du veta hur du med &frankly kan förbättra feedback-kulturen, trigga självledarskap och öka engagemanget på er arbetsplats? Boka en demo!

 

New call-to-action

 

feedbackSamarbete

Caroline Fjellner

Caroline Fjellner

Allt handlar om människor. Det är därför jag älskar att se vårt företag växa – ju fler vi är, desto roligare. När jag inte är upptagen med att bygga &frankly ser jag till att vara upptagen av kultur: filmer, mat, radio (gravt P1-beroende), böcker, etc.

Senaste inlägg

Prenumerera på People First