Fem faktorer som ökar engagemang, välmående och prestation

Många pratar om det åtråvärda engagemanget, men det är få som lyckas skapa det i praktiken. Faktum är att engagemanget i våra organisationer minskar i takt med att den psykiska ohälsan ökar. Och det är ju lite dumt, minst sagt. Johan Book från Hej Engagemang! avslöjar fem ”hemliga” steg som tar din organisation från oengagerad till superengagerad.

Vi måste börja ta ledarskap och medarbetarengagemang på allvar och vi måste börja nu. Hur ska vi då göra för att skapa en motiverad, engagerad, innovativ, välmående och högpresterande organisation? För att skapa en urstark långsiktig kultur och lönsamhet? ”In a 2015 global survey Aon Hewitt found that a 5% increase in employee engagement is linked to a 3% increase in revenue growth the following year.”Om vi tar en flukt på modern och evidensstark arbetspsykologiforskning så har vi svaret. Det är inte rocket science, men vi måste på allvar börja applicera det som forskningen tydligt visar skapar välmående, högpresterande och ekonomiskt framgångsrika organisationer. Och vi måste börja nu!

1. Vi måste ge bättre förutsättningar för ett riktigt jäkla bra ledarskap
Våga satsa på långsiktigt goda resultat med välmående och motiverade chefer som upplever att de får rätt stöd och förutsättningar att också vara duktiga ledare. Så att de i sin tur kan skapa förutsättningar för sina medarbetare att bli sitt allra bästa jag.

"Medarbetare som känner sig sedda/värderade av sin chef är 60 procent mer benägna att svara att de är motiverade att göra sitt allra bästa för sin arbetsgivare." Psychologically Healthy Workplace Program, “American Psychology Association Harrison InteractiveDet är nämligen där allt börjar, att som chef stöttas att våga gå från traditionella ”styra och kontrollera” till att ”visionera och involvera” och ge sina medarbetare både förtroende och superkrafter. Och då kan man inte bara stirra sig blind på siffror. Vi på ledande positioner måste älska människor, deras drivkrafter och vad som får dem att prestera och må bra.

2. Var schysst. Var schysst som attans rent utav
Goda relationer på arbetet är otroligt viktigt för att få oss motiverade och prestera bra. Se till att lyssna med intentionen att förstå. Få medarbetarna att känna att deras åsikter räknas och är värdefulla och strössla med uppmuntran som om det var födelsedag, namnsdag, påsk och julafton på en och samma gång.

3. Skapa tydliga och engagerande mål
Fokusera inte bara på att sätta högtravande resultatmål. De måste också brytas ner till konkreta aktiviteter/delmål, det vill säga ”hur” ni ska lyckas uppnå resultatmålet. Och se för allt i världen till att dina medarbetare får vara med att påverka det där viktiga ”hur:et”. Involvering är ett av de effektivaste verktygen att också skapa engagemang för målen.


4. Följ upp ”slitet” i första hand och resultatet i andra
Vissa stirrar sig blinda på Excelfilen medan andra uppmuntrar, stöttar och följer upp det man faktiskt gör bra. Det är de sistnämnda som är vinnarna, det är de som kommer att le lite extra när de väl spanar in Excelfilen, framförallt sista raden. ”Endast 14 procent av medarbetarna anser att det man mäter och följer upp inspirerar dem till att förbättra sitt dagliga arbete.” Gallup.

Gällande uppföljning finns det en enorm förbättringspotential. Vi måste bli mycket bättre på att uppmuntra, följa upp och återkoppla ”slitet” i första hand. För resultatet, ja, det är ju bara en konsekvens av slit och hårt arbete.

5. Skapa trygghet

Se till att chefer och medarbetare känner sig trygga på arbetsplatsen. Att de uppskattas minst lika mycket för sin person som sin prestation. Ingen mår bra eller presterar bra på sikt genom att piskan viner titt som tätt. Fokusera på att skapa trygga relationer med en hög grad av omtanke. Det skapar effektivitet och lojala och glada medarbetare.

Läsa är silver, att börja göra är bäst

Ta dig nu en rejäl funderare över huvudingredienserna i det ”hemliga receptet” och över de förbättringsåtgärder du skulle vilja/kunna göra inom varje område. Fundera också på hur du kan följa upp att förbättringsåtgärderna får effekt. Sen är det bara att kavla upp ärmarna, vässa geniknölarna och börja göra.


Lycka till!


New call-to-action

Så driver du engagemang i ditt team!
Kostnadsfritt webinar med Lilian Ekelin. Anmäl dig direkt!

Medarbetarengagemang

Johan Book

Johan Book

Johan är en flitigt anlitad föreläsare, utbildare, rådgivare, bloggare, poddgäst och författare. Han härjar också hejvilt på LinkedIn. Han älskar också kaffe och havsbad.

Senaste inlägg

Prenumerera på People First