Feedbackens förtrollande magi

Det är vetenskapligt bevisat, flera gånger om, att kontinuerlig feedback ger effekt! Kontinuerlig feedback har en positiv effekt på medarbetarnas engagemang, personalomsättning, prestation och så vidare. Så långt är alla med, men det leder till en fråga:

Hur ofta är ”kontinuerlig”?

Veckovis? Dagligen? Varje timme? Tredje onsdagen varje månad? Det finns inget magiskt svar på den frågan. Vi tänkte istället dela med oss av våra erfarenheter och kanske kan du som ledare hitta nya sätt att ge feedback till ditt team.

Sätt av tid i kalendern för var och en i ditt team

Vi är många som har fulltecknade kalendrar och hektiska arbetsdagar. Sätt upp en stående tid varje eller varannan vecka för en ”check-in” med alla i ditt team. Diskutera vad som har gått bra och vilka utmaningar man står inför. Vad kan du som ledare stötta dem med?

Fokusera inte bara på problem

Harvard Business Review skriver att det mest effektiva sättet att ge feedback är att hålla ett 5:1 ratio mellan positiva kommentarer och förbättringsförslag. När det gäller barnuppfostran finns ett tips att ha fem enkronor i högerfickan och sedan lägga över en krona i den vänstra fickan för varje beröm du ger ditt barn för att sedan kolla hur många kronor du har där när du ger ditt barn en tillrättavisning. Det blir många kronor att hålla reda på om du har ett stort team. Istället för att stoppa en massa enkronor i din ficka kan du fundera över hur ofta du ger konstruktiv förbättringsfeedback i förhållande till hur ofta du ger positiv feedback. Ha siktet inställt på att ge positiv feedback oftare.

Hitta situationer som har betydelse

Hitta situationer där du kan vara konkret. På vilket sätt gjorde personen en skillnad? Vad gjorde personen? Vilka blev de positiva konsekvenserna? Att bara säga ”tack” eller ”bra jobbat” kan känns gott för stunden, men det räcker inte. Om jag själv inte upplever att det var ett bra jobb så finns det en risk att jag tar det negativt istället.

Fråga dina medarbetare hur ofta de vill ha feedback

Alla är olika och det gäller även hur vi vill få feedback. Om du känner dig osäker – fråga. Vissa har behov av en ”check-in” oftare och andra mer sällan. Involvera dina medarbetare i hur ni ska jobba med feedback.

Är du osäker – just do it!

Vad vi vet är att “ge feedback” en bra sak. Det är bättre att ge lite feedback än att inte ge alls - oavsett om det är positiv eller korrigerande feedback. Om den dessutom ges i en anda av att vi vill den andra personens bästa, så bygger det även tillit. Tillit i sin tur är grunden för ett gott samarbete, högre produktivitet och ett högre engagemang!

feedback

Lilian Ekelin

Lilian Ekelin

Ledarskapsspecialist och HR-expert med gedigen erfarenhet av att stötta chefer i deras ledarskap.

Senaste inlägg

Prenumerera på People First