Engagerade medarbetare och stark kultur – så gör succéföretaget Quinyx

– &frankly är en bra temperaturmätare på vilket jobb vi gör. Vi använder det varje månad för att upptäcka om vi har problem i organisationen. Det säger Erik Fjellborg, grundare och vd på Quinyx. 

Allting började 2005 på McDonald's i Örebro. Erik Fjellborg jobbade i kassan och upptäckte hur omständigt det var för chefen att lägga schemat. Erik började därför att utveckla ett eget system. Resten är historia – en guldkantad sådan. I dag har Quinyx cirka 200 anställda och en stor del av tillväxten sker utomlands. När ett företag växer så snabbt kan det vara svårt att veta om medarbetarna mår bra och om organisationen hänger med i utvecklingen. 2017 tog därför Quinyx hjälp av &frankly.

– Vi tog in &frankly tidigt, vi ville ha det som verktyg. Vi har en snabbrörlig organisation som växer fort. I dag har vi anställda på sju, åtta kontor och jag hinner inte träffa alla varje dag. Det är viktigt att veta hur de mår och vad de känner inför sin arbetssituation, säger Erik Fjellborg.

Med &frankly får medarbetarna på Quinyx en gång i månaden svara på ett antal frågor – givetvis anonymt. Resultaten sammanställs och presenteras för ledningen, som i sin tur kan välja nivå av transparens gentemot medarbetarna. 

– Det bästa med &frankly är kontinuiteten, att vi gör dessa undersökningar regelbundet. Hos oss räcker det inte med en årlig enkät. Vi måste ligga närmre i tid så att vi snabbt kan upptäcka om det uppstått ett problem, säger Erik Fjellborg.

Ett exempel kan vara stressnivån. Med &frankly kan ledningen ta reda på om en grupp eller avdelning utsätts för allt för hög arbetsbelastning och kan då agera innan problemet förvärras.

– Hade vi inte haft det här digitala verktyget så skulle det tagit längre tid att upptäcka. Eftersom vi gör undersökningen ofta kan vi följa trender och se vilken effekt som våra åtgärder ger, säger Erik Fjellborg.

Eftersom svaren i &frankly är anonyma så är det enkelt för medarbetarna att vara helt och hållet ärliga i sina svar. Kritik mot ledning eller chefer är inte heller något man försöker att dölja på Quinyx.

– Reflexmässigt kanske man inte vill prata om det, men jag tror att företag mer och mer går mot att vara öppna och ta upp problem. Jag tror att personalen uppskattar det, även om det är jobbigt, säger Erik Fjellborg.

På Quinyx används svaren i &frankly för att bygga en stark företagskultur där personalen trivs.
– Vi jobbar hårt för att ha nöjda medarbetare. Det låter som en klyscha, så säger kanske alla bolag, men vi försöker verkligen ta reda på vad vi kan göra för att skapa en miljö där personalen trivs. De är vår största tillgång och de som driver hela företaget framåt, säger Erik Fjellborg.


New call-to-action

MedarbetarengagemangEmployee Engagement

Kristofer Sandberg

Kristofer Sandberg

Brand Content Manager. Jobbar helst med papper och penna men har svårt att se vad jag skriver.

Senaste inlägg

Prenumerera på People First