En boost för bättre arbetsmiljö

Många jag känner går till jobbet med lätta steg och med hopp om en kul dag, där massor av nya insikter kommer att växa - okej, jag kanske överdriver, men låt säga att många jag känner tycker om sitt jobb. I &franklys databas kan vi dessutom se att medelvärdet är 75 på en av våra mest populära "frågor" på detta tema ("Jag gillar mitt jobb", skala 0-100), men det finns andra som går var dag till jobbet med en klump i magen, människor som av en eller annan anledning har hamnat i en situation som de absolut inte vill befinna sig. Dessa individer behöver fångas upp innan de slår i marken och den miljö som skapar en ohållbar situation behöver göra en kollektiv förflyttning till något bättre.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

För drygt ett år sedan började en föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) att gälla. Fysisk arbetsmiljö har sedan länge funnits i blickfånget och det är hög tid att även den psykiska och sociala arbetsmiljön lyfts upp på ledningsgruppernas agendor. Lagen innebär i mycket förenklade ord att arbetsgivaren har en skyldighet att undersöka arbetsmiljön och sedan utifrån de svar man får, göra en riskbedömning där man jobbar med nödvändiga åtgärder, som sedan ska följas upp på att de faktiskt efterlevs. En snygg loop som ger organisationer en chans att få kontroll på arbetsmiljön.

I vilken ända ska man börja nysta för att fler ska må bra när de går till jobbet? Föreskriften ger en bra indikation på vilka områden som ska täckas in, men arbetsgivare behöver tänka till och komplettera områdena med mer specifika situationer som finns i just deras medarbetares vardag. Och bara för att man arbetar inom ett och samma företag behöver inte behoven vara lika från enhet till en annan eller ett team till ett annat. Det är till och med så att varje chef idag faktiskt har ett ansvar att motverka psykisk ohälsa.

Upptäcka ohälsa hos medarbetare

Cheferna behöver både utbildning i hur man kan upptäcka ohälsa och hur man kan hantera det. De behöver även ett verktyg som gör att de systematiskt kan arbeta sig vidare med att byta ut gamla ovanor mot nya och bättre beteenden. Vilka justeringar som ska ske varierar och grupperna måste därför få förutsättningar att hantera sin situation utifrån sina förutsättningar. Generella pulsade frågor kan med fördel komma från central nivå i organisationen och dessa kan ge en indikation på vilka grupper som kräver mer uppmärksamhet och en fördjupad uppföljning. En del av uppföljningen är med andra ord frågor som säkerställer att en situation går åt ett bättre håll, medan en del av uppföljningen kan vara pulsfrågor som triggar ett önskvärt beteende.

Frågor i alla ära, men utan bra diskussionsunderlag och regelbunden dialog i teamet är det svårt att skapa förändring. Har du koll på din organisation eller grupp? Ett bra första steg kan vara att använda sig av vårt färdiga frågepaket som omfattar föreskrifterna i regelverket. Då har du inte bara en känsla av var ni står och vad ni behöver fokusera på, utan även en start till den systematiska uppföljningen. En bra arbetsmiljö är en förutsättning för att än fler ska gå till jobbet med lätta steg!

PS. Sugen på mer energigivande information på temat stress? Läs gärna vår blogg "Stress-vaccin i form av ett leende"

LedarskapArbetsmiljö

Viktoria Lindhé

Viktoria Lindhé

Head of Customer Success at &frankly

Senaste inlägg

Prenumerera på People First