Dustin, Zmarta och Apoteksgruppen vann Engagement Award

Dustin, Zmarta och Apoteksgruppen – så heter vinnarna av Engagement Award 2021.
– De här företagen är skolboksexempel på hur man kan jobba med engagemang och pulsmätningar i sin organisation, säger Caroline Fjellner, vd på &frankly.

Undrar du hur man lyckas med sitt engagemangsarbete? I så fall ska du rikta blicken mot Dustin Group, Zmarta Group och Apoteksgruppen. De är nämligen de historiska vinnarna av &franklys Engagement Award 2021 och kan stoltsera med att ha gjort ett extraordinärt engagemangsarbete med tydliga resultat som följd.

På Dustin har hållbarhetsfokuset varit en viktig anledning till medarbetarnas starka engagemang.

Vi har målsatt ett Engagemangs-KPI som hela Dustin följer upp kvartalsvis i samband med att vi också följer upp vårt finansiella resultat och plan. Detta eftersom vi vet att det hänger ihop. Sen handlar det om att jobba aktivt med resultatet från mätningarna. Vi följer upp lokalt med specifika insatser utifrån avdelningens situation. På företagsnivå jobbar vi med att förstärka det vi hör att medarbetarna tycker är viktigt: att få utvecklas med Dustin och att jobba med hållbarhet i fokus, säger Sofia Sunder, Head of People Experience på Dustin Group.

Kajsa Kurtsson på Zmarta Group framhåller vikten av tydlighet för att lyckas med engagemangsarbetet.

– Oavsett vilken strategi, vision eller mål man som bolag har med att bygga, skapa eller förädla sin ”identitet”, kultur eller sitt engagemangsarbete så är tydligheten avgörande. Vad som förväntas, vad man kan förvänta sig och vad syftet är. Det möjliggör en känsla av trygghet. Vilket i sin tur möjliggör välmående och högpresterande team där engagemanget blir ett resultat som leder till ytterligare resultat.

Årets Engagemansledare, Daniel Gelin på Apoteksgruppen, menar att cheferna är nyckeln till framgången.

– Att få med sig ledarna är utan tvivel en av de viktigaste parametrarna. Jag tycker att Apoteksgruppens ledare verkligen har ”steppat upp” och tar detta på allvar. Bättre medvind än så skulle jag inte kunna önska.

Vi vann Engagement Award 2021

Årets Nykomling: Dustin Group, Sofia Sunder. Läs mer här
Nominerade var även: Meds, Jenny Edin och BioGaia, Emilie Bäckström & Angelika Kjelldorff.

Årets Engagemansförebild: Zmarta Group, Kajsa Kurtsson. Läs mer här
Nominerade var även: Nordic Nest, Cajsa Mattlin och Afa Försäkring, Carina Eklöf.

Årets Engagemansledare: Daniel Gelin, Apoteksgruppen. Läs mer här
Nominerade var även: Paula Stenholm, Kearney och Maria Sandbäck, Hälsinglands Sparbank.

HubSpot Video

Det här är Engagement Award

Engagement Award är en utmärkelse som går till företag, organisationer, team och människor bland &franklys kunder som satt engagemang och välmående högst på agendan och som bevisligen lyckats väl med sina ambitioner och satsningar. Utmärkelsen finns till för att uppmärksamma extraordinära arbetsplatser och människorna som dagligen bygger dess kultur. Priset består av tre kategorier:

Årets Nykomling: Går till ett företag som under året börjat med &franklys engagemangs- och pulsmätningar och som fått en hög aktivitetsnivå och därmed gjort en rivstart i sitt engagemangsarbete.

Årets Engagemangsförebild: Går till ett företag som i alla avseenden lyckats i sina föresatser att öka engagemanget på arbetsplatsen. Juryn premierar extraordinärt jobb i allt ifrån syfte, kommunikation, genomförande, uppföljning och dialog till konkreta åtgärder – med tydliga resultat som följd.

Årets Engagemangsledare: Går till en individ som visat passion, entusiasm och ledarskap för att driva och leverera ett högt engagemang i sin organisation. Pristagaren är ett enskilt starkt skäl till att deras organisationen lyckats i engagemangsarbetet och förebilder på engagemangsscenen.

Engagement Award

Kristofer Sandberg

Kristofer Sandberg

Brand Content Manager. Jobbar helst med papper och penna men har svårt att se vad jag skriver.

Senaste inlägg

Prenumerera på People First