Din tid som ledare är nu

Hur påverkas våra grundläggande psykologiska behov när ledarskapet sätts på prov? Vad händer när vi inte känner oss kompetenta och tappar samhörigheten med teamet? Engagemangsexperten Niklas Delmar ger här tre tips på hur du får rätsida på ditt ledarskap och bygger starkare relationer med dina medarbetare.

Alla har vi reagerat olika under de senaste månadernas turbulens. Några har tagit emot osäkerheten med öppna armar. Andra har gjort precis tvärtom. Vad som inte har förändrats är våra psykologiska behov. Vi behöver fortfarande känna oss kompetenta, autonoma och uppleva samhörighet för att nå motivation och engagemang. Allt i linje med vad arbetspsykologiforskningen, Self Determination Theory (Deci, E.L. och Ryan, R. M.) säger i frågan. 

Att leda på distans var under våren en viktig fråga och behandlades i många olika webbinarium. Min upplevelse i dag är dock att detta inte är den viktigaste frågan. Alla arbetar inte hemifrån. Det jag istället tror är nyckeln är att använda all kraft till att bygga ännu djupare relationer med våra medarbetare.

Låt oss titta närmare på vad jag menar utifrån våra psykologiska behov: kompetens, autonomi och samhörighet. 

När pandemin slog till lamslogs i princip hela världen över en natt. Många av de möten och sammankomster som var planerade ställdes in. Det blev lock downs i stora delar av världen och i vissa branscher blev det stort fokus på hemarbete. Många av de ledare, HR-chefer och VD:ar som jag har varit i dialog med har berättat att de aldrig känt sig så lamslagna som i mars 2020. Även ledare har så klart samma psykologiska behov som alla andra och har ett stort behov av att känna sig kompetenta. Det var det många ledare som inte gjorde.

Samtalen till oss på HejEngagemang trillade in: "Hur leder jag nu? Jag är ju van vid att vara på samma ställe som mina medarbetare."

Kanske känner du igen dig? Min reflektion är att bara för att vi som ledare befinner oss på samma fysiska adress som våra medarbetare betyder inte det att vi är närvarande. Ofta sitter ledarna i möten hela dagarna och har således lett en hel del ”på distans” även när vi är under samma tak.

Även medarbetare utan personalansvar blev kompetensmässigt utmanade då förändringarna innebar hög osäkerhet om vad nästa steg skulle bli. Förutsättningarna fick oss att känna en lägre grad av kompetens än tidigare. Vi visste inte om det vi gjorde var rätt. Vi kunde inte koppla upp oss på rätt sätt i videomötena, micken på, micken av, kamera på, kamera av. När vi upplever en lägre grad av kompetens påverkar det vår inre motivation och vårt engagemang. 

I området autonomi skedde motsatsen. Plötsligt blev det ännu mer upp till varje individ att sköta sina åtaganden utan att ha direktkontakt med sin ledare och sina kollegor. Vissa har uppskattat detta oerhört mycket och menar att de aldrig har fått så mycket gjort som nu. De upplever en högre grad av produktivitet och effektivitet, medan många upplever motsatsen. Oavsett vilken grupp du tillhör har du sannolikt upplevt en högre grad av autonomi än du är van vid. 

Det psykologiska behov som har utmanats mest under denna tid är samhörigheten. Hur skapar vi en känsla av psykologisk trygghet, tillit och omtanke när vi har en hög grad av osäkerhet, ovisshet och i vissa fall inte heller har träffat våra kollegor sedan i mars? Du har kanske själv drabbats av en känsla av minskad samhörighet med ditt team och din organisation? Då har du sannolikt också upplevt att din inre motivation har minskat.

Så hur kan vi göra framåt?
Här följer några tips på vägen.


3 tips som stärker ledarskapet:

  1. Kompetens
    Säkerställ att det är tydligt vad alla ska göra på dagarna för att bidra till de övergripande målen. Ge uppmuntran, feedback och följ löpande upp ”görandet”. Säkerställ även att det är tydligt vem som har vilka mandat och att alla har rätt förutsättningar att göra de saker de är bäst på och tycker är kul att göra. 
Då ökar den individuella och kollektiva inre motivationen och engagemanget. 
  2. Autonomi

    
Tillit är en basingrediens i att skapa välmående och prestation över tid. Därför måste du lita på dina medarbetare. Erbjud så mycket valfrihet som möjligt och uppmuntra egna initiativ. Ta emot kritik och nya idéer med öppna armar. Förändringens tid är nu.
  3. Samhörighet

    Lyft luren och ring dina medarbetare. De ledare jag har pratat med som har nått störst framgång gällande deras teams välmående och prestation under 2020 har en sak gemensamt: De har lagt oproportionerligt mycket tid på att bygga djupare relationer med sina medarbetare. De har lyft sina kollegor och arbetat stenhårt med uppmuntran. De har tydliggört roller och ansvarsområden för att alla ska veta på vilket sätt de bidrar till helheten. Sist och absolut inte minst har de investerat mycket tid på att visa omtanke och tacksamhet. De har alltså inte bara pratat med sina medarbetare om arbetet utan även stöttat i frågor relaterade till sjuka släktingar, nära familjemedlemmar och liknande.
Avslutningsvis vill jag slå ett slag för att det finns och har funnits ett recept för att skapa välmående och högpresterande individer, team och organisationer under en lång tid nu. Allt med bas i arbetspsykologiforskning. Låt oss nu tillsammans skapa ännu bättre förutsättningar för ett ökat engagemang och ökat välmående.

Vår tid är nu! 


Niklas Delmar är tillsammans med kollegorna på HejEngagemang, aktuell med en ny bok om ledarskap, medarbetarskap och medarbetarkommunikation. Vill du hålla dig uppdaterad gällande boksläppet och säkra ditt exemplar? Klicka här!


Det här är &frankly

Boka ett webbmöte för att ta reda på hur ni kan jobba med engagemang.

0365_AndFrankly_VideoExplainer_v07-BLING-SE

 

 

LedarskapMedarbetarengagemang

Niklas Delmar

Niklas Delmar

Co-Founder på HejEngagemang och föreläsare inom ledarskap och medarbetarengagemang.

Senaste inlägg

Prenumerera på People First