Det här vill ledarskapsexperterna se mer av 2020

Större förståelse för ledarskapet, tydligare syfte och mer reflektion. Det vill vår panel med Johan Book, Caroline Fjellner, Frida Mangen och Per Brolin, se mer av under året.

frida_post

Frida Mangen, Agila HR-Podden

 1. Vilken anser du är den viktigaste frågan för ledare och chefer, år 2020?
  – Psykologisk trygghet och modet att vara sårbar, att gå mot ett mer coachande ledarskap. De bör skapa förutsättningar för varje individ att nå sin fulla potential, öka självledarskapet, förtydliga mål och vision och undanröja hinder. Chef och medarbetare behöver lära av varandra och beslut behöver baseras på en gemensam förståelse och kompetens.
 2. Vilka lärdomar tar du med från 2019 in i nästa decennium?
  – Våga göra misstag, följa mina drömmar och inte ta allt på så stort allvar. 
 3. Vad vill du se mer av i arbetslivet i år?
  – Mindre alarmism, mer positivism, ett organiskt och hållbart tänkande och mer reflektion och ifrågasättande.
Per_post

Per Brolin, Svenska HR-nätverket

 1. Vilken anser du är den viktigaste frågan för ledare och chefer, år 2020?
  – Att hantera stressen. Det är tuffare än någonsin att vara chef och en stressad chef är en dålig chef. Om företag vill ha ledare så måste de ge stöd för chefer att få vara ledare annars kommer ingen att ha lust att vara chef framöver.
 2. Vilka lärdomar tar du med från 2019 in i nästa decennium?
  – Why? Varför finns vi som företag? Varför går vi till jobbet? Varför är en stor fråga som vi borde ställa oss oftare. Att utgå ifrån vad människor, istället för medarbetaren, behöver för att må bra och prestera. Det finns många olika sätt att organisera sig på.
 3. Vad vill du se mer av i arbetslivet i år?
  – Fler som inser att vi är varandras psykosociala arbetsmiljö, fler chefer som är intresserade av människor och fler företag som tror på det goda i människan.

Johan_post

Johan Book, Hej Engagemang!

 1. Vilken anser du är den viktigaste frågan för ledare och chefer, år 2020?
  – Att lära sig mer om mänskliga drivkrafter och riktiga motivationsfaktorer och börja skapa förutsättningar för högt medarbetarengagemang, välmående och finfina prestationer. Ledarskapet spelar en jäkla stor roll för teamets och medarbetarnas engagemang och då gäller det också att styrelse och högsta ledning tar sitt ansvar och ger organisationens chefer fantastiskt bra förutsättningar att också vara goda ledare.
 2. Vilka lärdomar tar du med från 2019 in i nästa decennium?
  – Att vi börjat lära oss och prata mer om ledarskap, medarbetarengagemang och förutsättningar för välmående, engagemang och prestation men att vi nu måste gå från att lära och vilja till att faktiskt börja göra.
 3. Vad vill du se mer av i arbetslivet i år?
  – Avsevärt mer görande och att vi prioritera frågorna kring de "mjuka värdena" som har jäkligt hårda kanter när det kommer till att skapa resultat, helt avgörande faktiskt. Men att vi också börjar göra på rätt sätt, så att vi också lär oss av vad forskningen visar kring till exempel, ledar- och teamutveckling och applicerar den kunskapen i våra utvecklingsinsatser. Så att vi ökar sannolikheten att våra insatser ger effekt på riktigt.

Caroline_post

Caroline Fjellner, &frankly

 1. Vilken anser du är den viktigaste frågan för ledare och chefer, år 2020?
  – Att jobba ännu mer med tydlighet kring syfte, mål och hur de faktorerna påverkar varje enskilt team. Som vi alla vet är omvärlden komplex och det finns en stor osäkerhet kring konjunkturen. Det här gör att alla organisationer behöver vara tydliga med sin riktning framåt.
 2. Vilka lärdomar tar du med från 2019 in i nästa decennium?
  – Att en person kan göra stor skillnad. Det finns en oerhörd kraft i att ställa sig upp och sätta ord på det som många andra känner, det som verkligen är relevant och engagerar.
 3. Vad vill du se mer av i arbetslivet i år? 
  – Förståelse för hur viktig chefens roll är och att organisationer ger cheferna utrymme för att vara ledare. Det behövs en ökad förståelse för det här och för chefens roll när det kommer till att bygga engagemang.

Det här är &frankly

 

0365_AndFrankly_VideoExplainer_v07-BLING-SE

 

Ta reda på hur &frankly kan fungera i er organisation – Boka demo!

LedarskapMedarbetarengagemang

Kristofer Sandberg

Kristofer Sandberg

Brand Content Manager. Jobbar helst med papper och penna men har svårt att se vad jag skriver.

Senaste inlägg

Prenumerera på People First