Byggmax satsade på cheferna och ökade engagemanget

För fyra år gjorde Byggmax en storsatsning på cheferna. En investering man i dag ser tydliga resultat av med ökad lönsamhet och högt medarbetarengagemang.
– Vårt ledarskap handlar om att vara en möjliggörare och att hela tiden lära sig, säger Marcus Essesjö, Sverigechef.

När Marcus Essesjö, Sverigechef på Byggmax, ser tillbaka på det senaste halvåret så är det med blandade känslor. Coronapandemin har precis som för de flesta andra företag inneburit omställningar och utmaningar. Byggvaruhusen har bland annat utrustats med skyddsglas, avståndsmarkeringar och nya handkassor. Dessutom erbjuds kunder över 70 år fri hemleverans. Allt för att både medarbetare och kunder ska känna sig trygga och säkra. Och det har behövts. För försäljningen har gått som tåget.

– Andra veckan i mars, när Folkhälsomyndigheten gick ut med rekommendationer om att stanna hemma, då exploderade det hos oss, säger Marcus Essesjö.

Att ”stanna hemma”-effekten har gett klirr i kassan för byggvaruhusen är ingen hemlighet. För Byggmax är det dock inte bara försäljningen som har ökat. Även medarbetarengagemanget har varit rekordhögt.

– Vi har aldrig haft så bra engagemang som i somras. Medarbetarna har tyckt det varit roligare än vanligt. Det ser vi tydligt i våra mätningar med &frankly, säger Marcus Essesjö.

Bakgrunden till det ökade engagemanget tror han är att medarbetarna ute i butikerna har bidragit på ett väldigt konkret sätt. De har varit själva kärnan i försäljningen, vilket skapat en stark ”wow”-känsla, delaktighet och ökad stolthet. Men att Byggmax så snabbt lyckades anpassa sig till coronautmaningarna handlar egentligen om något som påbörjades för fyra år sedan: ett omfattande strategiarbete och en storsatsning på cheferna.

– Som företag har vi gått från ”fråga chefen” till att ge ansvar och mandat så långt ut i organisationen som möjligt. Det här har gjort att vi i dag är en väldigt lärande organisation. Blir det fel så pratar vi om det och går vidare. Vi har givetvis massor av kontrollsystem längs vägen, men vi bromsar aldrig något i förväg. Istället låter vi det ske och försöker lära oss av situationen. Det tror jag har bidragit till det höga engagemanget och att vi i dag är där vi befinner oss.


5 satsningar som gett effekt på lönsamhet och engagemang

 • Tydligare ansvar och mandat
  ”Varje medarbetare och chef har mandat att själva bestämma hur något ska göras. Vi har också tydligare mejslat ut vad platschefernas roll ska vara och fokuserat på människor och service."
 • Nytt löne- och bonussystem
  "Vi har gått från ett smalare KPI-relaterat bonussystem till ett som innefattar allt som påverkar butikens lönsamhet. Dessutom hänger bonusen nu mer samman med hur det går för hela regionen. Det har skapat en stark lagkänsla."
 • Nya utbildningar
  ”Vi har lagt ner mycket tid och resurser på utbildningar för medarbetarna. Våra medarbetare har aldrig varit så här välutbildade."
 • Fler ledare
  ”Vi har anställt fler ledare. I Sverige har gått från fem till nio regionchefer. Det har skapat ett närmare ledarskap där man ses oftare."
 • Bättre uppföljningssystem
  ”Oavsett vilka KPI:er det handlar om (t ex engagemang) så har vi i dag system där vi chefer enkelt och effektivt kan följa upp negativa trender, se problem och komma med åtgärder."

I Sverige har Byggmax i dag 115 butiker och sysselsätter omkring 800 medarbetare. Tidigare arbetade man med traditionella medarbetarundersökningar, men sedan cirka ett år tillbaka sker alla mätningar med &frankly.

– Det började med att vi hade ett behov av att mäta mer frekvent för att verkligen kunna se hur folk mår. Dessutom saknade vi ett sätt för att följa upp de initiativ vi gjorde utifrån medarbetarundersökningen, säger Marcus Essesjö.

Var sjätte vecka skickar de ut frågepulsen ”Engagement KPI”. Den ger ett tydligt ”här och nu”-läge på engagemanget i organisationen. Parallellt med den skickar de även ut frågor kring hur man upplever kommunikationen från ledningen.

– Det framkom att medarbetarna ville ha mer information, så vi lanserade några initiativ som vi följer upp med den här pulsen, säger Marcus Essesjö.

pulsimage

Engagemang kan betyda många olika saker. På Byggmax förknippar man begreppet både med initiativkraft och energi. Pethra Bodotter, HR-chef, kommer direkt att tänka på en medarbetare i Simrishamn som spelade in en musikvideo om sitt jobb som platschef.

– Det här både är och skapar ännu mer engagemang. Inte minst blir det en boost på just hennes ort. Jag tycker att det är suveränt just för att det inte är så pretentiöst, säger Pethra Bodotter.

Marcus Essesjö håller med och menar att det är när alla springer åt samma håll som magin sker.
– Jag tycker att engagemang också är en kombination av att som medarbetare ha ett tydligt mål med sin dag, sin vecka, sitt år och sitt liv på Byggmax. Och att man har energin till att utföra det.


Det här är &frankly

 

0365_AndFrankly_VideoExplainer_v07-BLING-SE

 

Ta reda på hur pulsmätningar med &frankly skulle kunna gå till i er organisation.
Boka ett webbmöte

LedarskapMedarbetarengagemangMedarbetarundersökningarVälmåendechefStolthet

Kristofer Sandberg

Kristofer Sandberg

Brand Content Manager. Jobbar helst med papper och penna men har svårt att se vad jag skriver.

Senaste inlägg

Prenumerera på People First