7 tips – så motverkar du psykisk ohälsa

Bort med skammen och våga prata öppet om hur ni mår och känner. Psykisk ohälsa är ett växande problem och det gäller att agera i tid. Här är sju tips på hur du som chef kan motverka uppkomsten av psykisk ohälsa i din organisation.

Depressioner och ångestproblematik är i dag närapå dubbelt så vanligt som före pandemin. Det visar en studie från Uppsala Universitet. I deras kartläggning såg man att hela 30 procent (av de 1500 som deltog i studien) uppvisade tecken på depression, 24 procent visade ångestsymtom och 38 procent hade sömnproblem. 

– Det här är alarmerande. Men jag är inte förvånad. Psykisk ohälsa kan utvecklas antingen när man är med om något traumatiskt eller om man lever med hög psykisk belastning under lång tid. Och det är precis det många av oss har gjort det senaste året. 

Det säger Karin Nordlander, terapeut och konsult på Distansexperten, som hjälper företag och organisationer att må och fungera bättra vid distansarbete. Hon menar att det just nu finns flera faktorer som både var och en för sig och tillsammans blir en psykisk belastning: oro för hälsan, oro för arbetet och ekonomin samt osäkerhet kring hur länge pandemin ska pågå.

– Lägg därtill att vi är mer eller mindre isolerade. Ett tillstånd som inte passar oss människor särskilt väl, säger hon.

Vad kan man då som chef och ledare göra, för att motverka uppkomsten av psykisk ohälsa när medarbetarna i organisationen är isolerade i sina hem?

– Börja med att ta bort skammen kring att må dåligt. Många människor är ovana att prata om sin psykiska hälsa. Därför måste vi först komma över vår egen tröskel och våga prata öppet om problemet. Som chef kan du börja med att fråga hur medarbetarna mår och lyfta ämnet till era dagliga möten, säger Karin Nordlander.

Här är Karin Nordlanders sju tips för hur du som chef kan motverka uppkomsten av psykisk ohälsa i ditt team:

7 tips till dig som är chef

 1. Ta bort skammen
  Prata öppet om hur ni mår och känner. Var gärna öppen med dig själv; att vara personlig, men inte privat är en bra tumregel när man är i arbetsledande befattning.
 2. Var uppmärksam på förändringar
  Uppmärksamma varningsflaggor i medarbetarnas beteenden, till exempel om någon är tyst på möten, har kameran avstängd, är ovanligt irriterad eller likgiltig.
 3. Fler individuella samtal
  Lägg lite extra tid på individuella samtal – ställ öppna frågor.
 4. Uppmuntra till rörelse
  Peppa dina medarbetare till fysisk aktivitet utomhus, dagtid.
 5. Ta hjälp
  Om någon i ditt team mår dåligt, ordna samtalshjälp. Ju förr desto bättre.
 6. Kom ihåg dig själv
  Du som har personalansvar är ett föredöme och allt mående ”smittar”. Om du på riktigt är glad och motiverad kommer det att sprida sig till dina medarbetare.
 7. Skratta
  Humor är ett viktigt verktyg i svåra tider.

Webinar on-demand: Så förebygger du psykisk ohälsa vid distansarbete

Vill du veta mer om hur psykisk ohälsa fungerar och hur du kan förebygga den? Titta på vårt kostnadsfria webinar: Så förebygger du psykisk ohälsa vid distansarbete med Karin Nordland och Lilian Ekelin.

webinar on demand image


Foto: Charles Deluvio/Unsplash

distansarbete

Kristofer Sandberg

Kristofer Sandberg

Brand Content Manager. Jobbar helst med papper och penna men har svårt att se vad jag skriver.

Senaste inlägg

Prenumerera på People First