7 faktorer som ökar engagemanget i ditt team

Vill du ha medarbetare som brinner för sitt jobb och ert team? Då behöver du som chef förstå och hålla koll på de viktigaste behoven och drivkrafterna. Här är faktorerna som ökar engagemanget i teamet.

1. Ledarskap

Är du chef? Grattis! Hoppas att du trivs som fisken i vattnet – din roll är nämligen unik. Ledarskapet spelar en nyckelroll i att bygga engagemanget i teamet och hos varje medarbetare. Det är nämligen du som genom ditt ledarskap påverkar alla de övriga drivkrafterna och behoven. Och kom ihåg: att vara chef innebär inte att att du ska vara bäst på allt, utan om att maximera potentialen hos medarbetarna i ditt team.
Läs mer om ledarskap här! 

2. Välmående

Hur mår medarbetarna i ditt team? Att må bra är grunden till allt. När vi inte gör det får vi svårt att fokusera, vi glömmer bort saker och blir sämre på att upprätthålla struktur och ordning. Stress är en stor anledning till att många inte mår bra. Genom att kontinuerligt mäta stressnivåerna i ditt team kan du som chef agera innan det är för sent. Ta hand om dig och dina medarbetare!
Läs mer om välmående här!

3. Samarbete

Oavsett hur fantastiska medarbetare du har så är summan av prestationen ett resultat av hur gott ert samarbete fungerar. För i grund och botten är vi alla flockdjur och vårt sociala sammanhang är en viktig pusselbit. Om någon i ditt team hamnar utanför gruppen så kan det snabbt leda till högre stressnivåer. Hur sammansvetsade är ni?
Läs mer om samarbete här! 

4. Bekräftelse

Engagemang och bekräftelse är starkt sammanflätade. Om vi vänder på det så är just bristen på bekräftelse en av de största anledningarna till att dina medarbetare säger upp sig. Men bekräftelse och feedback är faktiskt inte något enbart du som chef måste ägna dig åt. Dina medarbetare kan också bli bekräftat av varandra. Du som chef kan skapa den kulturen.
Läs mer om bekräftelse här!

5. Stolthet

Visst är det en härlig känsla att vara stolt över sitt jobb? Att känna att man trivs med sin arbetsgivare och att man har bra arbetskamrater? Att känna stolthet för sitt jobb bidrar tydligt till högre engagemang. Vill du ta reda på hur dina medarbetare känner för sitt jobb?
Läs mer om stolthet här!

stolthet

Stolthet är den faktor som enligt &franklys data visar högst korrelation till huruvida en medarbetare rekommenderar sin arbetsplats till andra. Arbeta med stolthet för att få fler ambassadörer på arbetsplatsen.


6. Utveckling

En halvdagskurs fungerar sällan bra när det handlar om att utvecklas i sin yrkesroll. Fundera istället på hur ert team kan jobba med ständigt lärande och kontinuerlig kunskapsöverföring. 
Läs mer om utveckling här!

7. Riktning

Vet medarbetarna i ditt team vart ni ska? Samband mellan engagemang och att dela bilden av vart ni är på väg är starkt. Med ett tydligt syfte som alla tror på kommer ditt team att göra allt och lite till för att ni tillsammans ska ta er dit. Som chef behöver du kommunicera riktningen klart och tydligt.
Läs mer om riktning här!

Mät löpande hur ditt team ligger till

Med &frankly kan du kartlägga vilka av dessa drivkrafter ni som team behöver fokusera lite extra på. Genom att skicka ut frågor som mäter varje drivkraft får du bra insikt i vad du bör agera på för att öka engagemanget i ditt team.


Det här är &frankly

0365_AndFrankly_VideoExplainer_v07-BLING-SE

Ta reda på hur &frankly kan fungera i er organisation – Boka demo!

Employee Engagement

Kristofer Sandberg

Kristofer Sandberg

Content och PR-manager. Jobbar helst med papper och penna men har svårt att se vad jag skriver. Vad tyckte du om den här artikeln? Hör av dig!

Senaste inlägg

Prenumerera på People First