5 tips – så skapar du effektiva samarbeten som ledare

När reflekterade du över din samarbetsförmåga senast? Vilka förutsättningar råder i er organisation när ni jobbar tillsammans?
– Genuint samarbete handlar om att våga vara rörlig i sin statuspositionering. Det menar Boel Sjöstrand, mångårig chef och ledare inom både IT- och rekryteringsbranschen. Här delar hon med sig av fem konkreta tips för bättre samarbeten.

Har du djupdykt i hur samarbeten kring dig verkligen fungerar? Fråga gärna en kollega, kusin eller varför inte en medresenär i kollektivtrafiken (vågat!) hur de upplever att det är att samarbeta med dig. Jag tror nämligen inte att vi är så bra på att samarbeta som vi vill vara eller tror att vi är.

Som allt annat som är jobbigt och svårt så anar jag att det här beror på den egna självbilden och våra egon. Ett genuint samarbete kräver nämligen av oss att släppa egot lite, att våga vara sårbara och på riktigt be om hjälp och lyssna, att förutsätta att vi faktiskt inte vet bäst själva. Inte ens du. Inte ens jag.

Det är en balansgång det där med egot. Du måste vara kompis med din otillräcklighet, gilla den och se den som grund för utveckling och nyfikenhet, så att du mäktar med att både lyssna in andra och behålla stunsen i ditt eget resonemang. Det är en förutsättning för ett samarbete som gynnar både uppgiften och samtliga involverade. 

Rädslan för att blotta oss i vår kanske otillräckliga kunskap leder oss i tre vanliga fallgropar:

 1. Uppgivenhet 
  I stället för att bidra med och därigenom växa vår egen kunskap och erfarenhet, ber vi om hjälp på ett sätt som lägger ansvaret på den andre parten. Jag kan ju ingenting, kan inte du säga hur jag ska göra...?
 2. Självförsvar
  När vi får hjälp ser vi det som ett hot och lägger kraft och energi på att försvara vår lösning i stället för att samarbeta fram en gemensamt. Du förstår ju inte vad jag menar, mitt förslag är bra för att...
 3. Riskminimering
  Vi utgår från att vi kan bäst själva och utsätter oss inte för risken att någon ska visa sig ha bättre insikt eller kunskap genom att fråga. Vi säger att det går snabbare att göra det själv. Det här är den bästa idén så jag behöver inte fråga någon, dessutom går det snabbast så.

Ett genuint samarbete kräver alltså ganska mycket av oss och våra ängsliga egon. Här är några metoder som kan hjälpa till att nå den effekt och effektivitet som ett genuint samarbete borgar för:

5 tips och trix kring effektiva samarbeten

 1. Krångla inte till det – slopa möten
  Samarbete kräver inte nödvändigtvis möten. Vad skulle hända om ni skrotade alla möten och ersatte dem med korta avstämningar vid behov? Den som behöver andras input ansvarar själv för att få dem på ett sätt och vid en tidpunkt som gynnar frågan. Det är extremt ovanligt att de dyker upp med en veckas regelbundenhet och bäst löses av alla i samma grupp i samma rum vid samma tid varje vecka. Våga vägra veckomöten!
 2. Skrota konsensus – äg ditt problem
  Du som är närmast frågeställningen har i regel bäst koll på vilka den berör, vilka som har viktig input samt hur du ska värdera mellan dessa. Det är troligt att alla inte tycker lika. Det betyder varken att ni behöver kompromissa eller värka fram konsensus. Det innebär att du ansvarar för att bästa möjliga beslut fattas efter input från relevanta personer och att det blir på ett sätt som alla kan förstå och respektera, inte nödvändigtvis hålla med om. Här ställs stora krav på egohantering, respekt och lyssnande hos alla inblandade.
 3. Förväxla inte samarbete med förankring eller information
  Som ledare eller chef, låtsas inte workshoppa fram en idé som redan är beslutad. Människor är smartare än så. Våga stå ut med att beslutet är fattat och att det inte finns utrymme för samarbete kring det (om det är så). Allt annat är slöseri med tid och – ännu dyrare – engagemang. Däremot kan ni samarbeta kring hur ni bäst exekverar på beslutet. Våga vara tydlig och transparent.
 4. Våga leda och följa
  Oavsett hierarki, position, ålder eller andra statusmarkörer så måste vi våga både leda och följa. Genuint samarbete kräver av alla delaktiga att vara rörliga i sin statuspositionering. Som chef eller ledare ska du förvänta dig att bli ledd av dina medarbetare och i de lägena själv kunna bidra som följare/teammedlem. Expertis och ansvar kan och bör skifta efter fråga i en grupp. Att lyckas med konststycket att både kunna följa och leda, oavsett position, öppnar för full effektivitet av teamets resultat.  
 5. Ta reda på VAD du inte vet
  Matematiken igen. Utgå från att du inte vet allt, även om egot blir lite obekvämt. Vem kan hjälpa dig med att ta reda på vad du inte vet? Notera att det finns två nivåer av detta – DET du inte vet och VAD du inte vet, där DET är lätt att fråga efter men VAD kanske viktigare.

Bubblare: TACK! Var noga med att alltid tacka för feedback och input du fått i samarbete. Inget är mer avväpnande eller en större garant för ett ännu bättre samarbete nästa gång. Och vi gillar ju när det blir bra.


Samarbete

Kartlägg er samarbetsförmåga – sätt igång direkt!
Med &franklys Puls Colleagues in dept kan du snabbt kartlägga vad medlemmarna i ditt team tycker är bra eller kan förbättras gällande ert samarbete.


New call-to-action

Så driver du engagemang i ditt team! 
Kostnadsfritt webinar med Lilian Ekelin. Anmäl dig direkt!

Samarbete

Boel Sjöstrand

Boel Sjöstrand

Mångårig chef och ledare, bland annat som vd för Wise Professionals, Managing Director och COO för Netlight.

Senaste inlägg

Prenumerera på People First